FOTO: Tor Johnsson

Gruppen bakom Dokumentet avgår

30 november, 2017

#metoo De fem redaktörerna bakom Dokumentet 2.0 på Aftonbladet lämnar uppdraget. Dokumentet kommer inte att publiceras.

Aftonbladets medarbetare Ebba Thornéus, Åsa Linderborg, Eva Franchell, Gunilla Granqvist och Frida Söderlund har varit redaktörer för Dokumentet 2.0, som samlat anonymiserade berättelser om sexism och kränkningar från kvinnliga medarbetare.

I ett mejl till redaktionen meddelar de att de hoppar av projektet. Dokumentet 2.0 kommer inte att publiceras. 

I mejlet riktas kritik mot Aftonbladets ledning och organisation, och framför allt mot strukturella problem på tidningen. Rörande beslutet att hoppa av Dokumentet 2.0 skriver gruppen så här:

”[...] Efter några veckor visade det sig att publisher och vi hade olika uppfattningar om vad arbetet med Dokument 2.0 är för något och hur det skulle hanteras. Där av den slitsamma diskussionen först om att, och sedan hur, materialet skulle publiceras.

Efter långa diskussioner där vi från båda sidor varit ledsna och förbannade, kom vi igår onsdag överens om att Dokument 2.0 inte ska publiceras i sin nuvarande form. Vi accepterade publishers argument att alltför många skulle kunna känna igen sig själva i de episoder som berättas, även om alla är anonymiserade och ingen är utpekad. Vi bestämde att Dokument 2.0 skulle bearbetas till ett annat slags journalistisk produkt där citat ur vittnesmålen vävs in i en större kontext.

Just då kändes det här som en möjlig lösning, vi är övertygade om att vi hade kunnat göra det med samma integritet som vi sammansatt Dokumentet 2.0. Vi har fått stort stöd för att göra så, men vi har lika många eller fler kollegor som menar att Dokumentet i och med detta dog. Flera har sagt att de vill dra tillbaka sina vittnesmål. De flesta känner sig känt sig lurade av publisher och några känner sig lurade även av oss. I och med detta faller alltihop för vår del, eftersom det är Aftonbladets kvinnor och ingen annan vi fått mandat att representera. Och hur ärligt vi än skulle bearbeta och presentera materialet, kommer det uppfattas som att vi mörkar något på ledningens uppmaning.

Så vi har bestämt oss för att hoppa av det här projektet som kippar efter luft, insvept in en allt solkigare sorgmantel. Den senaste tidens rabalder gör det svårt för oss att med trovärdighet ta materialet in i en ny fas.

Alla ni som tycker att vi i gruppen ska publicera Dokumentet 2.0 själva, måste vi göra besvikna: I så fall kommer vi tvingas stå som juridiskt ansvariga för en rapport som vår arbetsgivare uppmanat oss att sammanställa. Det vore helt orimligt. Och dessutom, det är inte vi som äger materialet som vi menade var redo för publicering. (Grundmaterialet har bara vi sett och det har vi förstört.) Vi hoppas att det ska komma ut i någon form även om vi inte kan göra det jobbet.

Vi är bottenlöst ledsna för att det blivit så här och för hur Aftonbladet framstår utåt. Vi som jobbar här tycker ju om vår arbetsplats och varandra, vi är alla stolta över den tidning vi gör och den arbetsplats som vi tillsammans bildar. Det är många som vill Aftonbladet illa nu. Vi som jobbar här vill det inte.

Vi vill tacka alla som stöttat och engagerat sig i Dokument 2.0. Särskilt vill vi tacka alla jobbarkompisar som vågat dela med er av alla erfarenheter, goda som dåliga. Vi tror inte att ni har vittnat förgäves. De viktigaste resultaten – de strukturella problemen – har vi sammanfattat i det här mejlet. Allt sammantaget, är det problem som vi kan göra något åt. Om vi gör det, kan Aftonbladet bli Sveriges mest moderna, jämställda och progressiva arbetsplats.”

#metoo

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies