Gå direkt till textinnehållet

GPs puffplacering kränkte advokater

Genom att felaktigt koppla en nätrubrik till en artikel om en annan advokat förorsakade Göteborgs-Posten tre advokater en oförsvarlig publicitetsskada, slår Mediernas etiknämnd (MEN) fast.

Göteborgs-Posten granskade i en rad artiklar i vintas Front Advokater, en av Göteborgs största advokatbyråer. Vid en av publiceringstillfällena på GP.se syntes en bild med tre av advokaterna på aktuella byrån. Under bilden fanns flera rub­riker, varav den andra i raden löd ”Advokat krävde betalt för samtal med död klient”.

De tre advokaterna på Front anmälde publiceringen till Allmänhetens Medieombudsman. De pekade på att rubriken ”Advokat krävde betalt för samtal med död klient” avsåg en helt annan advokatbyrå, men att detta var omöjligt att uppfatta för den läsare som bara såg rubrikerna och inte klickade sig in till texten. 

GP menade att rubrikerna var tillräckligt åtskilda genom bland annat typsnitt och teckenstorlek för att läsaren skulle förstå att det rörde sig om olika artiklar.

Annons Annons

MO Ola Sigvardsson konstaterar att Front Advokater var den enda advokatbyrå som nämns vid namn i rubrikerna, och att det skedde både ovanför och under den kritiserade rubriken.

”Det gör att den läsare som bara tar del av rubrikerna, svårligen kan uppfatta saken på annat sätt än att uppgiften, om att en advokat tagit betalt för samtal med en död klient, gällde Front Advokater”, skriver MO.

Genom att anmälarna fanns med på bild i anslutning till rubrikerna fanns en risk för att läsaren också kunde dra slutsatsen att det var en av dem som var den kriti­serade advokaten som tagit betalt för samtal med en död klient. Uppgiften var kränkande och skadande för anmälarna, anser MO.

Mediernas Etiknämnd delar MOs bedömning och finner att anmälarna har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. GP klandras för att ha åsidosatt god publi­cistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos