Gå direkt till textinnehållet

Förhandlingarna strandade i Gävle

MBL-förhandlingarna om fusionen mellan Gefle Dagblads AB och AB Arbetarbladet, till det nya Gävletidningar AB, strandade i torsdags. De ajourneras nu, i väntan på att centrala förhandlingar kan inledas mellan Journalistförbundet och TU.

MBL-förhandlingarna om fusionen mellan Gefle Dagblads AB och AB Arbetarbladet, till det nya Gävletidningar AB, strandade i torsdags. De ajourneras nu, i väntan på att centrala förhandlingar kan inledas mellan Journalistförbundet och TU.

Det journalistklubbarna på tidningarna motsätter sig är bildandet av den gemensamma nyhetsbyrån Gävle Nyhetsbyrå AB, som ska förse båda tidningarna med bland annat sportmaterial.

Vi anser att samordningen av sporten inte behövs, utan att tidningarna kan uppnå en tillfredsställande resultatnivå ändå. Att tidningarna kan konkurrera med vardnar, även om sportmaterial, är avgörande för att fusionen ska bli framgångsrik, säger Anders Eklind, journalistklubbens ordförande på Arbetarbladet.

Företagsledningarna hävdar dock att fusionsförslaget är ”en helhet som inte är möjlig att dela upp”, enligt Jan Cahling, tilltänkt VD i Gävletidningar AB.

Fler avsnitt
Fler videos