Gå direkt till textinnehållet

Etiken i yrkesetisk kommittékan bli ärende för YEN

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) har fått en begäran om att granska yrkesetiska kommittén i Västerbotten. En medlem frågar YEN om det är god yrkesetik att bara ledamöter av yrkesetiska kommittén får försvara sig inför kommittén.

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) har fått en begäran om att granska yrkesetiska kommittén i Västerbotten. En medlem frågar YEN om det är god yrkesetik att bara ledamöter av yrkesetiska kommittén får försvara sig inför kommittén.

Av protokollet från ett av kommitténs sammanträden framgår att den diskuterat en anmälan av ett TV-inslag där en björnriven, chockad man intervjuas.

Intervjun gjordes av en av kommitténs egna ledamöter som, enligt protokollet, ”förklarade sin upplevelse av inslaget och kunde förstå att det fanns vissa synpunkter på det, att det blev för kort och abrupt”.

Han hade senare åter intervjuat den björnrivne mannen och försäkrade att denne inte hade uppfattat inslaget negativt.

Anmälaren påpekar att ingen annan enskild journalist fått möjligheten att försvara sig innan kommittén kritiserat eller haft synpunkter på sin kollegas sätt att arbeta.

Anmälaren frågar också YEN om inte de yrkesetiska riktlinjerna gäller även för medieföretag som nämndledamöter arbetar på.

Frågan föranleds av att kommittén i Västerbotten diskuterat ett fall av namn- och bildpublicering i Norra Västerbotten, samma tidning som kommitténs ordförande, YEN-ledamoten Lars Andersson, är anställd vid.

Ska diskutera nyordning

När fallet togs upp i kommittén fick Lars Andersson hänvisa till sin tidnings publiceringspolicy och att tidningen agerat likadant i ett antal fall sen 1990.

YEN har ännu inte behandlat ärendet men tar troligen upp det vid sitt sammanträde den 25 april.

– Det går inte att peka på någon regel som är tillämplig eftersom de yrkesetiska kommittéerna formellt inte ingår i Journalistförbundets organisation, säger YENs ordförande Lilian Ottosson. Det här är en ny situation. Vi får diskutera hur den ska hanteras och komma med en rekommendation.

Yrkesetiska kommittén i Västerbotten tar upp fallet på ett sen tidigare inplanerat möte den 23 april.

– Vi har haft en dålig arbetsordning i kommittén, säger Lars Andersson. På nästa sammanträde ska vi diskutera ett förslag till ny arbetsordning.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos