Gå direkt till textinnehållet

Dataprogram anmält av skyddsombud

Skyddsombudet på Ny Teknik har anmält arbetsgivaren för att de anställda tvingas jobba med ett ergonomiskt dåligt dataprogram. Det är första gången som ett sådant program granskas av Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudet på Ny Teknik har anmält arbetsgivaren för att de anställda tvingas jobba med ett ergonomiskt dåligt dataprogram. Det är första gången som ett sådant program granskas av Arbetsmiljöverket.

Programmet E-drum, som används för att lägga ut texter på webben, har inga snabbkommandon utan de redigerare som använder det är hänvisade till musen. Klickandet och komplicerade gardinmenyer gör att programmet sliter på armar och axlar.

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens regler för arbete vid bildskärm står det bland annat att programvaror och system skall vara lätta att använda och ta hänsyn till ergonomi.

Förra veckan var en yrkesinspektör från Arbetsmiljöverket på besök på Ny Teknik och gjorde en bedömning av programmet. Han avslog formellt anmälan eftersom ett bifall skulle ha inneburit att arbetet med programmet skulle ha avbrutits direkt. Yrkesinspektören ansåg att det var en för drastisk åtgärd. Undersökningen gällde alla tidningar som jobbar med E-drum som ingår i Ekonomi och Teknik förlag.

– Avslaget innebär bara att åtgärder inte behöver göras direkt. Arbetsmiljöverket släpper inte ärendet. Det kommer att följa upp och se till att problemen rättas till. Jag anser att vi fick bekräftelse på att programmet har allvarliga brister, säger Elias Nordling, skyddsombud på Ny Teknik.

Programmet används på cirka 30 medieföretag

E-drum har utvecklats av det svenska företaget Mediahouse. Programmet används av ett 30-tal medieförtag i Sverige som exempelvis Sydsvenska Dagbladet, Gefle Dagblad, Borås Tidning och SVT. Ny Teknik har i över ett år lovats att problemen skall åtgärdas och en ny version skall komma. Anledningen till att inspektionen dröjde tills nu beror på att jag tröttnade på att ge dem fler chanser, säger Elias Nordling.

Företaget: “Ny Teknik använder fel arbetsmetod”

Till tidningen Arbetarskydd säger Mediahouse VD, Patrik Andreasson, att programmet är relaterat till ett system som inte har stöd för snabbkommandon.

– Men det är främst den arbetsmetod man valt på Ny teknik som skapar problem för redigerarna. Många av problemen skulle vara borta om reportrarna skrev in sina texter direkt i E-drum, säger han till Arbetarskydd och påpekar att det inte har kommit klagomål från andra redaktioner.

pj@sjf.se

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1998:5, handlar om arbete vid bildskärm. I paragraf 10 står det bland annat att programvaror och system skall “vara lätta att använda och vid behov kunna anpassas till användarens kunskaps- eller erfarenhetsnivå.” Vidare står det att vid “utformning och val av program skall hänsyn tas till de ergonomiska principer som gäller för människans förmåga att uppfatta, förstå och bearbeta information”.

Fler avsnitt
Fler videos