Gå direkt till textinnehållet

Caspar Opitz om jävsfrågan i MEN: ”Vi måste gå till botten detta”

Medieombudsmannen Caspar Opitz har fått uppfattningen att det inte finns någon jävsproblematik i Mediernas Etiknämnd men anser att om det riktas kritik mot det medietiska systemet måste man ta det på allvar.

I Journalistenpodden som publicerades i tisdags berättar förre Medieombudsmannen Ola Sigvardsson om de hemliga förhandlingarna när SVT, SR, UR och TV4 skulle uppgå i det frivilliga medieetiska systemet den 1 januari 2020, då Pressens Opinionsnämnden (PON) blev Mediernas Etiknämnd (MEN) och Pressombudsmannen (PO) blev Medieombudsmannen (MO).

Förhandlingarna ledde till att de MEN-ledamöter som utses av de fyra etermedieföretagen får vara med och fatta beslut rörande de egna bolagen, så länge de inte längre är anställda av bolagen eller företräder dem. En solklar jävssituation, menar Ola Sigvardsson.

De ledamöter som utsetts av representanter för pressen ska enligt Sigvardsson däremot jäva ut sig när deras tidigare arbetsgivares publiceringar ska prövas i MEN.

Medieombudsmannen Caspar Opitz har inte fått några signaler om jävsproblematik i MEN.

– Alla huvudmän utser egna ledamöter i nämnden, men den som är anställd av, i beroendeställning till eller företrädare för ett visst mediebolag ska inte delta i beslut som rör bolaget. Jag har inte fått uppfattningen av nämndens ordförande att det finns problem med jäv – tvärtom är ledamöter duktiga på att jäva ut sig, säger Caspar Opitz.

Finns det inte en risk för att förtroendet för det medieetiska systemet skadas när tidigare anställda på TV4 och SVT är med och fattar beslut om TV4 och SVT?
– Det självreglerande systemet bygger på förtroende. Riktas det kritik mot systemet är det jätteviktigt att vi reder ut det. Vi måste gå till botten med detta.

Journalistens genomgång av det senaste årets MEN-beslut rörande etermedieföretagen visar att företagens utsedda ledamöter vid flera tillfällen varit delaktiga i besluten, till exempel när MEN i maj friade SVT för en granskning av en skönhetsklinik och för en krönika om klimatskeptiker. Thomas Nilsson, tidigare planeringschef och under ett par månader tillförordnad vd för SVT, deltog i båda besluten. SVTs föregående ledamot Jan Axelsson var före pensioneringen chef för SVT Programetik som skriver SVTs yttranden i prövningar i MEN.

När SR i februari i år klandrades för ett inslag i P4 Dalarna angående rasism inom fotbollen deltog SRs utsedda ledamot Rolf Stengård i beslutet.

I december 2020 klandrades TV4 av MEN för att kanalen i ett reportage om Knutby publicerat ett larmsamtal med känsliga uppgifter. Fyra ledamöter i MEN var av skiljaktig mening och menade att programmet borde ha friats. En av dem var Göran Ellung, som bland annat arbetat som programdirektör på TV4.

Fler avsnitt
Fler videos