Aftonbladet fälls för Kragh-publicering

2 december, 2019

MEN-beslut PON och PO gör olika bedömningar – men båda anser att Aftonbladet Kultur ska klandras för publicering om forskaren Martin Kragh.

I februari och mars publicerade Aftonbladet fyra artiklar som bland annat handlade om forskaren Martin Kragh på Utrikespolitiska institutet. Journalisten har tidigare berättat om publiceringarna, som Kragh valde att förtalsanmäla till Justitiekanslern som dock valde att inte inleda förundersökning.

I artiklarna, som var skrivna av dåvarande kulturchefen Åsa Linderborg, riktades misstankar mot Kragh om att han skulle arbeta för brittisk underrättelsetjänst. De var samtidigt ett angrepp på Martin Kraghs roll som forskare, och utmålas enligt PO som ”en politisk aktivist”.

PO anser att beläggen för påståendena i det närmaste är obefintliga, samt att Aftonbladet går från kritik av Kraghs arbete till hans person. Han beskrivs som ett ”demokratiskt problem”. PO menar att Aftonbladet tillfogat Martin Kragh en oförsvarlig publicitetsskada, och anmärker på att han inte getts möjlighet till samtidigt bemötande. PO förordar att tidningen klandras.

PON gör en annan bedömning, och menar att påståendena om bristande vetenskaplighet och att Martin Kragh skulle vara ett ”demokratiskt problem”, inte utgör en oförsvarlig publicitetsskada. Orsaken är dels att påståendena har framförts i krönikor och debattartiklar och inte i nyhetsartiklar, dels att Kragh själv agerat på den offentliga arenan i kontroversiella frågor och är forskare med framskjuten position på Utrikespolitiska institutet. 

Däremot anser PON att påståendet att Kragh skulle samarbeta med brittiska underrättelsetjänsten, det vill säga ”allvarlig brottslig verksamhet” är av sådant slag att det orsakat en oförsvarlig publicitetsskada. PON väljer därför att klandra Aftonbladet.

”Att anmälaren inte gavs möjlighet till samtidigt bemötande har på grund av uppgifternas karaktär inte haft betydelse för nämndens bedömning”, skriver PON avslutningsvis i beslutet.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies