Gå direkt till textinnehållet

Rädda kulturtidskrifterna!

Framtiden för Sveriges kulturtidskrifter är allvarligt hotad. I den reviderade versionen av allianspartiernas budget som nyligen antogs i kulturutskottet skrivs kulturtidskriftsstödet ner med 15 miljoner kronor.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

2014 beviljades totalt 19,1 miljoner i produktionsstöd till 91 tidskrifter och ytterligare 2,5 miljoner i utvecklingsstöd för insatser till tidskrifterna som grupp.

Utan stödet är det stor risk att många av landets kulturtidskrifter får lägga ner sin verksamhet. I förlängningen skulle detta innebära en kraftig försvagning av landets kultur- och idédebatt. I dessa dagar när dagstidningarnas kultursidor blir färre och utrymmet för fördjupande texter blir mindre borde stödet snarare stärkas.

Vi undertecknare kräver att kulturtidskriftsstödet i det akuta läge som nu råder räddas – och att det på sikt stärks för att säkra den viktiga funktion kulturtidskrifterna fyller för vår demokrati.

 

Karin Linder, förbundsordförande i DIK – akademikerfacket för kultur och kommunikation Siri Reuterstrand, ordförande i Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet Mats Söderlund, ordförande i KLYS – Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd Tomas Löndahl, ständig sekreterare, Kungl. Musikaliska akademien Peter Englund, ständig sekreterare, Svenska Akademien Jan Lumholdt, ordförande Svenska filmkritikerförbundet Ulrika Stahre, ordförande i Svenska konstkritikersamfundet Cecilia Djurberg, ordförande i Svenska teaterkritikers förening Lennart Eng, ordförande Svenska tecknare, Gunnar Ardelius, ordförande Sveriges författarförbund Kerstin Neld, vd, Sveriges Tidskrifter

Fler videos
Fler avsnitt