Oacceptabelt av Ungern att utnyttja pandemin för att strypa pressfriheten

10 juni, 2020

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Granskande journalistik är fundamentet i en fungerande demokrati. Den oberoende och professionella nyhetsjournalistiken förklarar och fördjupar det som sker runtomkring oss människor, men den är också en ständig bevakare av den politiska makten och hur den utövas.

Den som följt svensk politik under de senaste åren kan med enkelhet räkna upp flera skandaler som har det gemensamt att om det inte varit för idogt journalistiskt grävande efter sanningen, så hade dessa övertramp, felaktigheter eller rena lagbrott, inte kommit upp till ytan. Det granskande arbete som journalisterna gör, ska vi som värnar demokratin vara tacksamma för, värna och försvara.

Sverige ligger fortfarande högt i internationella mätningar av medie­frihet och människor i Sverige tar jämförelsevis mycket del av nyheter. För ett par veckor sedan kom den senaste rapporten från Reportrar utan gränser som listar pressfriheten i världen. De nordiska länderna toppar listan samtidigt som flera länder i Europa inte ens hamnar på topp 50. I flera av EUs medlemsländer är situationen för journalister en helt annan än i Sverige. I många länder är hot och risken för att bli utsatt för våld en del av det vardagliga arbetet. I USA kommer nu rapport efter rapport om hur journalister som bevakar protesterna attackeras av polisen. Ingen kan längre påstå att journalisters säkerhet inte är ett stort problem i EU. Detta faktum är ett hot mot demokratin och det måste bemötas med mer än storslagna ord om journalistikens betydelse.

Ungern är det senaste exemplet på länder där journalisters frihet och därmed demokratiska principer inskränks. Freedom House rapporterar om hur regeringen på olika sätt pressar och försöker påverka journalistiken, tysta kritiska redaktioner, och använda medierna till sin egen propaganda. När covid-19 slog rot på vår kontinent tog den ungerska regeringen tillfället i akt och antog undantagslagstiftning som starkt tänjer på gränsen för vad som är acceptabelt i en demokrati med pressfrihet.

Ungern är tyvärr inte det enda EU-land där situationen för den oberoende journalistiken kraftigt har försämrats. Mordet på den maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia satte ljuset på frågan om pressfrihet och journalisters säkerhet och utgör för många en tydlig vändpunkt att ta fasta på. Reportrar utan gränser rapporterar om en oroande utveckling i Polen där den fria journalistiken undergrävts i jämn takt allt sedan det högernationalistiska partiet Lag och rättvisa tog makten 2015. Vi som är övertygade om att våra demokratier behöver försvaras och stärkas måste därför agera.

Därför kommer vi miljöpartister, i regering och i EU-parlamentet, använda alla verktyg i lådan för att pressa på alla länder att stå upp för demokratin. Inom ramen för EU-samarbetet kan vi ställa krav, sätta press och utkräva ansvar från de som inskränker demokratin i vår union. I EUs fördrag, som alla medlemsländer skrivit under och åtagit sig att följa, framgår EUs demokratiska värdegrund. Man kan fråga sig om alla som är medlemsländer idag verkligen lever upp till dessa värderingar.

På det förra rådsmötet för kultur- och medieministrar lyfte vi därför från Sveriges regerings sida frågan om den demokratiska utvecklingen i Ungern och hoten mot den fria journalistiken.

Det är av största betydelse att vi som är beredda att stå upp för den oberoende journalistiken vågar ta bladet från munnen när fri- och rättigheter inskränks. Vi behöver gemensamt, mellan EUs medlemsländer, diskutera utvecklingen i Ungern och  enas om vägen framåt.

Samtidigt verkar Miljöpartiet i EU-parlamentet, tillsammans med EUs andra gröna partier, för att budgeten ska användas som sanktionsmedel. Alla pengar till länder som bryter mot EUs grundläggande värderingar ska omedelbart ses över. EU-kommissionen har föreslagit att de utdelningar som planeras inom ramen för den nya långtidsbudgeten måste villkoras mot artikel 2 i EU-fördraget, där EUs grundläggande värden om demokrati och rättsstat fastslås. Det är något vi miljöpartister stödjer. Journalisters fri- och rättigheter måste skyddas och EU-kommissionen har ett särskilt ansvar att säkerställa detta.

De väljare som lägger sin röst på Miljöpartiet, oavsett om det är kommunalt, regionalt, i riksdagsvalet eller i Europa­parlamentsvalet, kan lita på att vi outtröttligen kommer att kämpa för den oberoende journalistiken. Vi kommer att kunna gå stärkta ur de kriser som utmanar vårt samhälle, men inte utan ett obevekligt fokus på att skydda mänskliga fri- och rättigheter, mediernas frihet och rättsstatens principer. När auktoritära regeringar låter demokratin falla offer för ett virus kommer vi inte stå tysta.

Amanda Lind (MP),
demokratiminister
Alice Bah Kuhnke (MP),
EU-parlamentariker

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies