Andersson & Bering: Storebror på väg att strypa källorna

15 november, 2005

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Till alla er som aldrig funderat på att ställa er på barrikaderna: nu är det dags!
Samhället börjar på ett alltmer strukturerat sätt bygga upp storebrorssystem som täpper igen anonymitetens säkerhetsventil och därmed stryper källorna.

Till alla er som aldrig funderat på att ställa er på barrikaderna: nu är det dags!
Skyddet för våra källor, det som anses som det öppna och demokratiska samhällets säkerhetsventil, är allvarligt hotat.

Tänk dig att du får kontakt med en person som kan ge dig uppgifter i en härva som du bevakar. Källan arbetar på den myndighet eller det företag som du granskar och vill därför vara anonym. Det borde inte vara några problem. Enligt vår grundlag ska det vara möjligt – missförhållanden ska kunna komma fram i ljuset.

Men tekniken har redan sprungit ifrån grundlagens tanke.

bryt

Genom pur aningslöshet har de flesta journalister och deras källor lämnat spår som gör det möjligt att avslöja kontakterna ganska snart. Med ett virus i journalistens e-postsystem kan källans hemliga telefonnummer plötsligt vara på vift ute på Internet. Mejl lagras i e-postservern som källans arbetsgivare av en slump eller genom systematiskt sökande kan hitta. Meddelandet på telefonsvararen hamnar ofta i en central server. Har källan hämtat uppgifter ur en databas eller gått in i arkiv med kodlås framgår det sannolikt tydligt att just hon eller han varit där. Tar källan bilen förbi Stockholms kommande vägtullar har arbetsgivaren via transpondern snart ett kvitto på var hon eller han har varit.

Men hotet är större än så.

bryt

Samhället börjar på ett alltmer strukturerat sätt bygga upp storebrorssystem som täpper igen anonymitetens säkerhetsventil och därmed stryper källorna. En rad lagförslag, både i Sverige och EU bidrar till det.

Som Affärsvärldens Per Agerman uppmärksammade i Journalisten (30/05) finns ett EU-förslag som innebär att alla våra tele- och Internetkontakter ska lagras. Syftet låter vällovligt – polisen ska kunna spåra terrorister och andra grova brottslingar för att kunna förebygga allvarlig brottslighet. Men problemet är att användningsområdet för stora databaser lätt kan förskjutas när någon plötsligt ser nya möjligheter med dem.

Den väg lagstiftarna nu slagit in på ger lika obehagliga kårar längs ryggraden som när man läser Orwells 1984 eller Bradburys Fahrenheit 451. Med den avsevärda skillnaden att det inte handlar om idéer sprungna ur författares fantasi längre. Nej, nu är det på riktigt. Inte ens mediernas källor fredas.

Regeringen har nyligen skickat ut sitt lagförslag om att tillåta buggning på remiss. Journalister ska skyddas särskilt säger man, liksom bland andra advokater. Skyddas särskilt låter ju bra tills man inser att förslaget i själva verket innebär ännu en urholkning av källskyddet eftersom skyddet inte längre är absolut. Tvångsmedlen kan komma att användas även mot redaktioner – för det är ju inte säkert att de har rent mjöl i påsen: ”En narkotikaliga ska inte kunna bygga upp en advokatbyrå eller en tidningsredaktion för att vara skyddad” säger justitieminister Thomas Bodström i en intervju i SvD den 24 oktober 2005. bryt

I den elektroniska världen har källskyddet sakta urholkats under flera år. Men nu står vi inför en systematisk nedmontering som vi måste stoppa omedelbart.

Journalistförbundet har länge krävt en förstärkning av yttrandefriheten och skyddet för mediernas källor. Förbundet har i en rad sammanhang krävt att den svenska regeringen ska leva upp till löftena om att värna den svenska offentlighetsprincipen gentemot EU. Journalistförbundet har tagit fram en checklista för elektroniskt källskydd – som för närvarande är på väg att omarbetas.

Även den europeiska journalistfederationen EFJ, paraplyorganisation för 250 000 journalister, har reagerat på EU-förslaget om datalagring. Organisationen har skrivit ett brev till alla europaparlamentets ledamöter för att peka på konsekvenserna för källskyddet – och därmed mediernas möjlighet att fungera som vakthund mot oegentligheter.

Men vi måste ryta ännu högre.

bryt

Journalister – reagera! Sluta jobba som om all kommunikation vore skyddad – det är den inte. Nu måste vi värna källorna – och skapa arbetssätt så att de verkligen skyddas. Diskussionen måste börja ute på de enskilda redaktionerna. Vad gör du för att dina kontakter ska överleva deadline?

Det är också dags att var och en ställer större krav på våra politiker. Det räcker inte med att förbundet skickar remissvar – som sedan kan glömmas i departementens arkiv. Yttrandefriheten måste vi alla värna varje dag.

Vi måste stoppa marschen från ett samhälle där medborgarna kan granska staten till ett där staten övervakar medborgarna.

ledamöter i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp

Kommentarer

Det finns 4 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av David Nordfors mån, 2011-12-19 22:18

Viktig fråga

Det här är en av de viktiga frågorna. Och nu är en bra tid att diskutera den. Frågan gäller inte bara policy och lagstiftning – den brukat skapas i efterhand, utan främst vad som är den tekniska verkligheten idag. Journalister behöver kunna förse sina källor med säkra kommunikationskanaler som garanterar integriteten. Finns det några forskare på JMK eller folk på Gräv som kan ta fram riktlinjer + verktygslåda för säker kommunikation med källor? (Mark?)

/ David Nordfors

Inlagt av Charlotte Ceder... mån, 2011-12-19 22:18

Storebror

Tack för att ni uppmärksammar datalagringsförslaget. Informationen skall utbytas mellan alla EU-länder. Den kan hämtas ut via ett annat land. Rumänien kanske inte tar så hårt på den svenska meddelarfriheten eller har intresse av ekonomisk ersättning. Det föreliggande datalagringsförslaget är ett lysande exempel på riktigt dålig lagstiftning!

/ Charlotte Cederschiöld

Inlagt av Jonas mån, 2011-12-19 22:18

Hemliga telefonnummer på Statoils hemsida

Hej

Man kan få fram telefonnummer från de kunder som har bokat hyrbil på statoil.

Man bokar helt enkelt en hyrbil och sätter in en annans persons perssonummer.

t.ex.

6204091513 Tomas Bodström

4905136927 Anitra Steen

Då får man fram det telefonnummer som personen angav när de hyrde bil senast.

Perssonnummer finnes på www.smsupplysning.se

http://www.statoildetaljhandel.se/FrontServlet?s=solros&state=bookin...

Skarevaså som Sverker skulle sagt.

Inlagt av Sus Andersson mån, 2011-12-19 22:18

En checklista att börja med

En första version av en “verktygslåda”, i stil med den du efterlyser finns, se http://www.sjf.se/pls/portal/docs/PAGE/ARKIV_FILER/OPPENHET/CHECKLISTA-F...

Vi är på väg att omarbeta den nu, synpunkter och tips välkomna!

/ Sus Andersson

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies