Gå direkt till textinnehållet

YEN bör få tydligare roll

Yrkesetiska nämndens ordförande och förbundets etikombudsman måste få tydligare mandat att agera och uttala sig på eget initiativ, anser en arbetsgrupp som utrett YENs verksamhet. (Foto: Tomas Ohlsson)

Arbetsgruppen har snabbutrett hur Yrkesetiska nämnden, YEN, kan förbättra sitt arbete och hur förbundet kan göra YEN, yrkesetiken och etikombudsmannen synligare för allmänheten och för medlemmarna.

– Vi ville snabbutreda frågorna inom förbundsstyrelsen för att få ett underlag till fortsatt diskussion inom styrelsen om vad YEN och etikombudsmannen ska arbeta med och fokusera på, säger Journalistförbundets vice ordförande Ulrica Widsell, som ingått i arbetsgruppen.

Annons Annons

YEN är en instans inom Journalistförbundet som prövar om en medlem brutit mot yrkesreglerna om journalistisk integritet och anskaffning av material i Spelregler för press, radio och TV.

YEN har fört en tynande tillvaro de senaste åren. Antalet anmälningar till YEN har sjunkit från tidigare 10-20 till 5-10 anmälningar per år. I år har YEN in fått två anmälningar.

I rapporten konstateras att YEN bara kan ta upp ett ärende mot en medlem efter en anmälan. Nämnden kan inte själv initiera ett ärende.

Ett problem är att man kan anmäla misstänkta brott mot yrkesreglerna till YEN upp till ett år i efterhand. Hos Pressens opinionsnämnd och Granskningsnämnden för radio och TV är anmälningstiden begränsad till tre månader. Den långa anmälningstiden har begränsat YENs möjlighet att uttala sig om aktuella, etiskt intressanta och uppmärksammade fall eftersom YEN inte kunnat föregripa en eventuell anmälan.

Förbundets arbetsgrupp föreslår att etikombudsmannen och YEN ska arbeta förebyggande med utåtriktade arrangemang i egen regi eller i samarbete med klubbar och distrikt.

Arbetsgruppen föreslår också att etikombudsmannen undersöker möjligheterna att komma ut på redaktionerna oftare i samarbete med arbetsgivarna, till exempel med etikdiskussioner som en del av en redaktionskonferens.

För att mer aktivt kunna initiera och delta i aktuella debatter behövs tydliga mandat för etikombudsmannen och YENs ordförande, som gör det möjligt för dem att agera och uttala sig på eget initiativ.

Arbetsgruppen vill att förbundet profilerar etikombudsmannen mycket mer än i dag, till exempel som krönikör på hemsidan där man också enkelt skulle kunna göra en anmälan till YEN.

Anmälningstiden till YEN föreslås bli kortad från som längst ett år till tre månader.

Arbetsgruppen förutsätter att etikarbetet ges mer resurser om förslagen ska genomföras.

Arbetsgruppens rapport har godkänts av förbundsstyrelsen, som gett arbetsutskottet i uppdrag att utarbeta direktiv för YENs framtida arbete. AU ska sedan återkomma till förbundsstyrelsen med förslag till beslut om nya direktiv.

– Jag tycker att utredningens rapport är mycket bra, säger förbundets etikombudsman Justus Bennet. Det är bra att man betonar att YEN inte ska ses som en domstol utan att den också ska arbeta förebyggande. Det har varit ett problem med de långa anmälningstiderna. Det vore jättepositivt om vi kunde bli mer synliga utåt.

Fler avsnitt
Fler videos