URs VD Christel Tholse Willers. FOTO: Tor Johnsson

URs ledning lägger ansvaret på facket och skyddsombuden

8 november, 2017

Krisen på UR URs VD Christel Tholse Willers uppger att de avgångsvederlag som företaget erbjuder alla som är missnöjda med omorganisationen är ”arbetsmiljörelaterade” och har inte tillkommit ”på ledningens initiativ”. I stället är det skyddsombuden och facket som ligger bakom lösningen, anser VD.

I förmiddags chockades medarbetare på Utbildningsradion när ledningen under ett personalmöte presenterade ett allmänt avgångsvederlag till anställda som ”inte orkar med” förändringarna i samband med den internt hårt kritiserade omorganisationen. Flera medarbetare ser erbjudandet som en uppmaning till kritiker att säga upp sig.

URs VD Christel Tholse Willers uppger att skälet till att man har gått ut med erbjudandet är arbetsmiljön – som gör att folk vill sluta på företaget. Hon menar att ledningen har gått facket och skyddsombuden till mötes, och att erbjudandet inte tillkommit på ”ledningens initiativ”.

”Under de senaste veckorna har vi fått förfrågningar från både de fackliga klubbarna och våra skyddsombud om möjligheten att erbjuda ett frivilligpaket för medarbetare som känner att de inte vill, eller inte orkar, vara med i transformationen och det den innebär av omfattande förändringar i arbetssätt inom såväl programutveckling som övrig verksamhet. Från ledningens sida har vi undersökt möjligheten och valt att tillmötesgå detta men vill betona att transformationen och åtgärderna vi vidtar inte handlar om att vi vill att medarbetare ska sluta – tvärtom. Vi har fantastiska medarbetare som vi vill ska stanna och utvecklas med UR”, uppger Christel Tholse Willers i ett mejl till Journalisten.

”Syftet denna gång är arbetsmiljörelaterat och inte på ledningens initiativ”, skriver Christel Tholse Willers.

Erbjudandet om avgångsvederlag baseras på anställningstid och ålder och är samma som användes på UR 2013 i samband med ett sparpaket.

Varför räckte inte det åtgärdspaket som presenterades vid förra processtoppet?
”UR är mitt inne i en transformation med syfte att få organisation och arbetssätt att bättre kunna svara mot snabba förändringar i omvärlden där digitaliseringen medför nya behov och nya beteenden. UR vill skapa värde och vara relevanta även efter 2020. Vi har valt att genomföra transformationen på samma sätt som vi utvecklar våra program och tjänster, i en iterativ process med hög grad av medskapande kring olika lösningar. Den 6 oktober presenterade vi ett antal åtgärdsspår. I dag 8 november återkopplade vi hur långt vi kommit i de olika spåren och även en rad konkreta förändringar för att bättre stödja vårt arbete med kärnverksamheten, våra program, våra tjänster och dialogen med våra användare. Arbetet är inte avslutat, vi fortsätter i dialog med dem som berörs och nästa återkopplingstillfälle är den 20 december.”

Bland de åtgärder som presenterats för URs personal i dag finns enligt VD:

  • Vi tydliggör kärnprocessen, bland annat hur och när dialogen kring publicistik, pedagogik, teknik och kommunikation ska ske.
  • Vi utvecklar rollen exekutiv producent inom produktionsledningen som inom olika projektområden kommer att stödja projekten och ansvara för att säkra publicistiskt uttryck och innehållsmässig kvalitet.
  • Vi utvecklar också våra administrativa beslutsprocesser inom företagsledningen med ett forum som ligger närmare verksamheten för snabbare beslutsvägar.
  • Vi gör även omtag i vår interna bemanningsprocess där vi ser att dagens arbetssätt blivit för tungt och omständligt.
  • Vi startar också ett arbete för att utveckla vårt kompetenscentrum till att bli ett bättre stöd i medarbetarnas kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.
  • Arbetsmiljön är ett annat viktigt område där vi säkrar kompetensen i den fortsatta utvecklingen av den fysiska arbetsplats med fokus på att ge projekten bra förutsättningar i programproduktionen.

De föreslagna åtgärderna ska sedan följas upp i mindre möten för att fånga frågeställningar och perspektiv och ”ge utrymme att samtala om hur URs förändringar påverkar ur ett individperspektiv”, skriver VD i mejlet.

Journalisten har utan framgång sökt företrädare för journalistklubben på UR.

Krisen på UR

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies