Fouad Youcefi försvarade styrelsens proposition. FOTO: Tor Johnsson

Terje Carlsson avgår
efter extra årsmöte

6 oktober, 2017

Bråket i FGJ Föreningen Grävande journalisters extrainsatta årsmöte sade nej till styrelsens förslag Framtid FGJ som innebar att fortsätta arvodera ordföranden. Terje Carlsson meddelade efter mötet att han avgår. UPPDATERAD

Efter drygt 90 minuters debatt röstade FGJs extra årsmöte om styrelsens förslag att arvodera ordföranden Terje Carlsson i ytterligare sex månader för att arbeta med projekten inom "Framtid FGJ". Årsmötet sade nej till styrelsens förslag, med röstsiffrorna 15-11.

Beslutet innebär att Terje Carlsson lämnar sin post.

– Jag har meddelat valberedningen att jag avgår, säger han till Journalisten.

– Jag är glad över att årsmötet kunde genomföras på ett korrekt och sakligt sätt, säger Terje Carlsson, och vill i övrigt inte lämna några kommentarer. 

Även vice ordföranden Kerstin Weigl, kassören Bosse Vikingson och styrelsesuppleanten Mathias Ståhle avgår som en följd av beslutet. 

"För mig, som suttit drygt åtta år i föreningens styrelse, var "Framtid FGJ" emellertid en naturlig fortsättning på ett mångårigt styrelsearbete som nu måste byta inriktning. Jag ser då inte någon möjlighet att själv kunna bidra till föreningens fortsatta arbete", skriver Mathias Ståhle på Facebook.

Frågorna till styrelsen var många under det extra årsmötet, som lockat ett knappt 30-tal medlemmar. Varför är det så bråttom med projekten som styrelsen vill genomföra? Varför vill man arrangera en svensk-norsk databaskonferens när det redan finns en nordisk sådan, Noda? Vilket ekonomiskt utfall kan de nya projekten ge? Vilket resultat har tidigare arvodering av ordförande gett?

Trots att styrelsens förslag bara handlade om ett halvårs fortsatt arvodering lyfte flera medlemmar det som en principfråga med långtgående konsekvenser.

– Det här är en ideell förening, som bygger på engagemang och att människor lägger ner sin fritid. Att arvodera ordförande är helt fel väg, det kommer att döda det engagemanget, menade Erik Palm.

– Jag tycker inte frågan handlar om de här 300 000 kronorna, utan att vi röstar om en helt ny förening. Ni skriver avtal långsiktigt, det är kostnader vi drar på oss som löper på, så självklart behövs det en anställd ordförande även efter nästa årsmöte. Det här är en mycket större fråga än fram till april. Därför borde den underställas ett ordinarie årsmöte, argumenterade Lars-Göran Svensson.

Styrelseledamoten Fouad Youcefi och kassören Bosse Vikingson betonade att FGJ till skillnad från för några år sedan är stadd vid god kassa, med en miljon kronor på banken och därmed god möjlighet att utan risk genomföra de projekt man planerat.

Möjligheten att bli en huvudpartner till Bokmässan skulle ge föreningen både möjliga nya sponsorintäkter, samarbetsmöjligheter och en möjlighet att synas och höras med grävfrågorna på ett nytt sätt, argumenterade Fouad Youcefi.

– Det skulle stärka den grävande journalistikens roll både på bokmarknaden och i den offentliga debatten.

Styrelsesuppleanten Mathias Ståhle som stödde propositionen lyfte också han fram att föreningen aldrig varit i så bra ekonomiskt skick som i dag. Att som tidigare ha varit för beroende av ett ben, Grävkonferensen, har länge varit föreningens problem, betonade han.

– Den här propositionen är kulmen på väldigt många års arbete och personer, inte bara de som sitter i styrelsen just nu, sade Mathias Ståhle.

Den öppna kritiken mot styrelsen och ordföranden som Journalisten rapporterat om gångna veckan kom också upp på årsmötet, stundtals hård.

Föreningens internrevisorer betonade att de avrått styrelsen från att gå vidare med det extra årsmötet.

– I möte med styrelsen förordade vi att vänta med beslutet, och vi tryckte på jävsproblematiken. Att låta en ordförande bli sin egen arbetsgivare är en delikat fråga och bör beredas noga och tas på ett ordinarie årsmöte, sade Lotta Sima.

Hennes revisorskollega Kristina Lagerström lyfte att den som är förtroendevald har fått förtroendet att förvalta andras värden, vilket ska göras ”med omdöme och etisk kompass”.

– I vårt yrke ägnar vi månader och år att granska andras hantering av pengar. Att leda en styrelse som driver frågan att medlemmarnas pengar ska bli ens egna pengar, i en beslutsordning där medlemmarna inte är involverade som de historiskt har varit, tyder inte på en sådan etisk kompass. Därför var det viktigt för mig att reagera. Inte minst för trovärdigheten för min egen yrkeskår, sade Kristina Lagerström.

När det blev (öppen) votering förlorade styrelsens förslag om att låta ordföranden fram till april 2018 arbeta på 60 procent enligt projektbeskrivningen Framtid FGJ. Röstsiffrorna blev 15-11 till de som avstyrkte förslaget.

Fouad Youcefi sade efter mötet att styrelsen nu måste sätta sig ned och fundera på hur man ska gå vidare.

– Det är tråkigt att propositionen inte gick igenom, men jag är glad över att så många medlemmar kom och uttryckte sina åsikter.

Kommer projekten att läggas ned?
– Vi kommer inte sluta att utveckla FGJ, men vad som händer med de här projekten vet vi inte.
Taggar: FGJ, Terje Carlsson
Bråket i FGJ

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies