Gå direkt till textinnehållet

Striden om Bulletin fortsätter: Tholin vill entlediga konkursförvaltaren

Striden om Bulletin verkar inte vara över. Den före detta vd:n Pontus Tholin har nu lämnat in en begäran till Kronofogdemyndigheten att konkursförvaltaren ska entledigas från sitt uppdrag och ersättas med en ny.

Journalisten har tidigare berättat att den tidigare ägaren Tino Sanandaji köper Bulletins konkursbo. Vi har även berättat att Journalisten erfar att det inkom andra bud i miljonklassen på verksamheten i samband med detta.

Nu ser den infekterade striden mellan Tino Sanandaji och Pontus Tholin ut att få minst ett kapitel till.

I en begäran till Kronofogdemyndigheten, som Journalisten har tagit del av, vill Pontus Tholin att man entledigar konkursförvaltaren Lars Ehrstedt vid Merino Advokatbyrå:

”Grunden för min begäran är att Merinos handläggning av konkursen skadat främst borgenärerna, men även övriga intressenter och aktörer såsom anställda, ägare, framtida investerare och samarbetspartners”, skriver Pontus Tholin i sin begäran.

Bland annat menar han att konkursförvaltaren inte har hört berörda borgenärer som utlovats, och inte heller lyckats utreda äganderätten kring vissa tillgångar i bolaget på ett tillfredsställande sätt.

Han kritiserar också det sätt som budgivningen genomfördes, bland annat ska en av budgivarna inte ha fått chansen att höja sitt bud i processen.

– Dessvärre indikerar de skrivelser som inlämnats till Konkurstillsynen av Lars Ehrstedt och Merino Advokatbyrå att den konkursförvaltning som bedrivits omgärdas av åtskilliga frågetecken, kommenterar Pontus Tholin till Journalisten.

– Att agera på detta har jag sett som min skyldighet mot övriga borgenärer, anställda och intressenter i Bulletin, fortsätter han.

Tholin uppger också att han nu hoppas att tingsrätten ersätter Lars Ehrstedt och Merino Advokatbyrå.

När Journalisten kontaktar Lars Ehrstedt vidarebefodrar han det svar som han har skickat in till Kronofogden, på Tholins begäran om entledigande. I svaret tillbakavisar Ehrstedt kritiken och menar att den berörda personen har fått chansen att lägga ett högre bud.

Själva tillvägagångssättet som valts för budgivningsprocessen har föranletts av de speciella förhållanden som rådde i konkursen, menar han vidare. Bland annat hänvisar Ehrstedt till att en rad av tillgångarna som nyttjades för att driva tidningen inte till fullo ägdes av konkursbolaget, vilket Journalisten har rapporterat om tidigare.

Väsentliga delar ägdes istället av moderbolaget Neovista Venture, som Tino Sanandaji kontrollerar.

Det framgår bland annat att konkursboet inte kunde styrka äganderätten till tidningens hemsida eller hade tillgång till abonnentregistret.

”Det företogs en del externa kontakter med olika intressenter men intresset var relativt begränsat till följd av omständigheterna. I detta skede förhandlades därför fram ett preliminärt bud från Tino Sanandaji, vilket landade på 1 150 TSEK”, skriver Ehrstedt.

Det framgår också att en av de största borgenärerna, TT, hade meddelat att nedstängning skulle ske samma dag som affären slutfördes. Därav tidspressen att komma i mål, enligt konkursförvaltaren.

Flera ledande personer har lämnat tidningen den senaste tiden. Så sent som i veckan lämnade ledarskribenten och utgivaren Per Gudmundson. Enligt Dagens Media lämnar också Carolin Dahlman och Pelle Zachrisson.

Fler avsnitt
Fler videos