FOTO: Tor Johnsson

Stor besparing föreslås på KA

20 maj, 2020

Kommunalarbetaren kan bli av med fem tjänster, enligt ett förslag från LO Mediehus. ”Ett dråpslag”, enligt journalistklubben vid LO Mediehus.

LO Mediehus ledning har aviserat journalistklubben om ett kommande varsel på fem personer på Kommunalarbetaren, vilket skulle motsvara omkring en tredjedel av de anställda och mer än en halvering av antalet pappersutgåvor. Nedskärningen motiveras främst med den stora besparing som fackförbundet Kommunal har aviserat för Kommunalarbetaren från 2021. 

Journalistklubben på LO Mediehus, som omfattar sju LO-ägda fackförbundstidningar, uppmanar i ett uttalande Kommunals förbundsstyrelse och förbundsmöte att värna bra och slagkraftig journalistik i Kommunalarbetaren. 

– Vi har väldigt svårt att förstå att Kommunal gör det här. Hade det skett för ett par år sedan när man tappade mycket medlemmar, hade det kanske varit lättare. Nu har de fått tusentals nya medlemmar. Samtidigt har tidningen en stark tradition av att vara ett starkt organ för förbundet och ett sätt för medlemmarna att göra sina röster hörda. I dessa tider när medlemmarna står i fokus i samhällsdebatten som sällan förr, tar man till en åtgärd som halverar utgivningen av papperstidningen och tar bort en tredjedel av tjänsterna på redaktionen. Det är väldigt olyckligt och det blir svårt att upprätthålla samma journalistiska kvalitet och bredd, säger Stephen Lindholm som leder LO Mediehus journalistklubb.

Han menar att den uttalade ambitionen att satsa mer digitalt inte går att förena med att det krävs färre journalister: hantverket är detsamma oavsett kanal.

– Vi har fått en förhandlingsframställan om nedskärningar på grund av arbetsbrist. Vår förhoppning är att kunna skruva ner det här. 

Kommunalarbetaren har de senaste åren inte kompenserats för kostnadsökningar, vilket inneburit en faktisk nedskärning varje år, påpekar klubben. Klubben vill nu genom ett brev till Kommunals förbundsstyrelse få förbundet att som ägare sätta som mål att läsandet av tidningen på nätet ska öka bland dem som idag bara läser papperstidningen.

– Men då måste de ompröva beslutet om stora besparingar för att det ska lyckas. Ungefär som Arbetet har satsat på sin nättidning utan att slakta sin redaktion, säger Stephen Lindholm.

Kristina Mårtensson, kanslichef på Kommunal, säger att bakgrunden till att Kommunalarbetarens redaktör förra året fick i uppdrag att se över hur tidningen kan göras med minskad budget är att förbundet ser över alla sina verksamheter och utgifter, inte minst utifrån de senaste årens medlemstapp. 

– Vi ser hur kostnader för post och print tar en ökande andel av tidningens produktionskostnader, samtidigt som en minskande andel läser papperstidningen. Vi vill se till att våra medlemmar får så mycket som möjligt för pengarna, säger Kristina Mårtensson.

Hon understryker samtidigt att Kommunal tagit ”jättetydlig” ställning för att förbundet fortsatt ska ha en självständig tidning och inte har några ambitioner att ta hem den.

Hur ser du på att den här nedskärningen kommer samtidigt som ni får fler medlemmar?
– Får vi fler nya medlemmar kommer det att påverka tidningens budget positivt.

Även kvalificerad digital journalistik kräver mycket resurser. Kommer resurserna att räcka för kvalificerad journalistik?
– Det får vi se när chefredaktören kommer tillbaka med sitt förslag till augusti. Men vi har en orimlig situation som det är. När alltmer äts upp av porto och print och yngre åldersgrupper inte nås av tidningen måste något göras. Vår ambition är att ha en tidning som är viktig för medlemmarna.

Kommentarer

Det finns 3 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Jan Mosander ons, 2020-05-20 17:40
Fullständigt obegripligt! Har inte kommunal koll på vad som pågår i omgivningen, och hur deras medlemmar kan påverkas? Nu, om någon gång, så behövs Kommunalarbetarens alla krafter. Kommunalare! Välj en ny ledning!
Inlagt av Vera ons, 2020-05-27 00:10
Är före detta kommunalare. Papperstidning behövs inte. Tycker det räcker med att det är en hemsida med info. Pengarna ska in i vården direkt in i vården istället. Pengarna behövs där. Jo
Inlagt av Michael Westerberg ons, 2020-07-29 16:46
Papperstidningen är viktigare nu än någonsin. Alla har inte samma tillgång till dator/internet. Själv brukar jag ta med min papperstidning till jobbet när jag läst den, för att på så sätt kanske locka fler till kommunal.

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies