Gå direkt till textinnehållet

Smutsiga avtal för Sanomas frilansar

Mediekoncernen Sanomas nya standardavtal för frilansfotografer innehåller en friskrivningsklausul som tvingar fotografen att stå för alla Sanomas kostnader vid förtalsrättegång eller förlikning. Sanoma tar även över äganderätten till bilderna.

Den finska mediekoncernen Sanoma äger 250 tidskrifter, flera stora dagstidningar, samt TV- och radiokanaler i 14 länder i Europa. Flaggskeppet är Finlands största dagstidning Helsingin Sanomat. Koncernen har 8 000 anställda och arbetar med frilansar runt om i Europa, inklusive Sverige.

Sanoma har nyligen tagit fram ett nytt standardavtal som ska användas av alla koncernens frilansfotografer. Avtalet följer koncerntidningarnas egna prislistor för bilder, som ligger betydligt lägre än svenska rekommenderade priser för ersättning vid en enskild publicering. Dessutom innebär avtalet bland annat att fotografen förlorar all ekonomisk upphovsrätt till bilderna framgent.

Journalisten har tagit del av avtalet som bland annat innehåller följande klausuler:
• Sanoma erhåller exklusiv rättighet till bilderna för publicering i alla koncernens tidningar och tidskrifter, inklusive rättigheten att modifiera och ändra bilderna. Fotografen har endast rätt att parallellt med Sanoma använda bilderna på sina egna utställningar.
• Sanoma erhåller rättighet att överföra bilderna till en tredje part utan ekonomisk ersättning till frilansfotografen.
• Sanoma erhåller rättighet att använda bilderna i samband med egen marknadsföring och tjänster som tillhandahålls inom koncernen.
• Sanoma erhåller rättighet att använda bilderna för all framtid och i alla nuvarande och framtida tänkbara distributionskanaler och plattformar och med alla tänkbara nuvarande och framtida tekniker, exempelvis i tidningar, tidskrifter, böcker, separata databaser, digitala dokument, online, mobiltelefoner, etc.
• Fotografen är skyldig att så långt det är möjligt informera personer på bilderna om Sanomas rättigheter.
• Fotografen är skyldig att hålla Sanoma helt skadefri vid rättstvister med en tredje part rörande bildernas publicering om tvisten har sin upprinnelse i försummelse eller oaktsamhet från fotografens sida.
• Fotografen är ansvarig för ekonomiska kostnader som uppstår för Sanoma vid publicering av bilderna om publiceringen utgör brott, till exempel förtal eller intrång i privatlivet, om brottet har sin upprinnelse i försummelse eller oaktsamhet från fotografens sida. Fotografen ska hålla Sanoma skadefri avseende även rättegångskostnader.

Annons Annons

Journalisten har pratat med svenska fotografer som har skrivit på kontraktet och sålt bilder till Sanoma.

– Jag omförhandlar kontraktet och går det inte kommer jag inte att fortsätta. De foton jag hittills har sålt har jag gjort en direkt överenskommelse med den finska tidningen om och de bilderna omfattas inte av avtalet. Det är helt omöjligt för mig att gå med på kraven i avtalet, säger en av de svenska fotograferna.

Olle Wilöf, upphovsrättsjurist på Journalistförbundet, tror att avtalet skulle vara ogiltigt om det skulle komma till rättslig prövning.

– Med utgångspunkt i svensk rätt skulle jag säga att detta avtal i just detta hänseende är bland det mest oskäliga och orimliga jag sett, och som jag svårligen tror att en svensk domstol skulle acceptera som ett gällande avtal, säger Olle Wilöf.

– Förutom det synnerligen jättefula i att användningen är obegränsad utan att frilansen får någon ersättning för detta – och själv bara får använda bilderna i utställningar men bara i sina ”egna utställningar” – så är ju det som sticker ut i första hand att fotografen får en skadeståndsrättslig risk för vad tidningarna gör med materialet i relation till förtal. Hur det blir i andra länder med annan lagstiftning kan jag inte svara på.

Sanoma ger ut tidningar och magasin i Finland, Belgien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Nederländerna, Ryssland, Serbien, Slovakien och Ukraina.

Läs Sanomas svar till Journalisten här.

Fler avsnitt
Fler videos