Gå direkt till textinnehållet

Sanoma: ”Avtalet är bra för frilansarna”

Fulavtal Sanoma svarar på kritiken mot frilansavtalet som fråntar fotografer alla framtida ekonomiska rättigheter till sina egna bilder. ”Det är bra för frilansarna”, säger Hanna Johde på Sanoma News.

Som Journalisten berättat får mediekoncernen Sanomas standardavtal för frilansfotografer hård kritik, bland annat från de svenska frilansfotografer som arbetar för koncernens tidningar, varav Helsingin Sanomat är den största.

Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf säger till Journalisten att det är ”bland det mest oskäliga och orimliga jag sett”. Enligt avtalet förlorar frilansfotografen som säljer en bild till någon av Sanomas över 200 tidskrifter och tidningar all framtida ekonomisk upphovsrätt till bilden.

Sanoma kan publicera bilden hur många gånger som helst i vilken som helst av sina publikationer och dessutom sälja vidare bilden till tredje part utan att fotografen får en krona. Dessutom kan fotografen bli skyldig att betala Sanomas rättegångskostnader och skadestånd i förtalsmål eller vid brott mot intrång i privatlivet.

Journalisten har under mer än en vecka försökt få svar från Sanoma om avtalets utformning, och i dag kom ett mejlsvar från kommunikationsavdelningens chef Hanna Johde på Sanoma.

Hon uppger att hundratals fotografer går på avtalet och att ingen haft problem med avtalet hittills. I Finland började frilansar föras över till avtalet 2011.

Varför har ni det här avtalet?
”Orsaken är dels de snabba förändringarna i mediekonsumtionen med nya distributionskanaler och -tekniker, dels att behovet av produktutveckling gjort att vi behöver trygga vår framtida produktion”, skriver Hanna Johde i mejlsvaret.

Det är väldigt ovanligt både i Europa och i USA att medier köper loss alla ekonomiska rättigheter till bilder eftersom det är kostsamt när bilderna normalt sett bara används en gång. Varför har ni valt det upplägget?
”Det är standard att köpa ut alla ekonomiska rättigheter nuförtiden. Eftersom antalet kontrakt är stort underlättar det för oss att hantera frilansadministrationen, vilket förbättrar effektiviteten på redaktionerna. Detta är bra även för frilansarna. Systemet stödjer också frilansarna på ett annat sätt; eftersom upphovsrätten i grund och botten är en rätt att hindra andra från att använda skyddat material, och vi som ett mediehus har mycket sannolikt bättre möjligheter att förhindra otillåten användning av materialet än vad individuella frilansar har.”

Hur kan ni moraliskt rättfärdiga att ni fråntar fotograferna all framtida ekonomisk rätt till sitt eget material?
”Kontraktet ger frilansarna vissa parallella rättigheter att använda materialet i andra sammanhang. Så de fråntas inte alla rättigheter. Vi måste dock säkra vår konkurrensmässiga fördel som vi får för att vi investerar kraftfullt i innehållet och bär riskerna för publiceringsaffären.”

I avtalet framgår att era frilansar måste kompensera tidningen för kostnader i samband med upphovsrättsintrång, förtal eller intrång i privatlivet. Jag har aldrig sett något liknande. Varför är tidningen inte ansvarig för sin egen publicering?
”Tidningen är självklart ansvarig för sin egen publicering. Men vi förväntar oss att frilansar, precis som alla underleverantörer, arbetar flitigt och följer lagar och avtal. Frilansen är den enda personen som kan förklara för personen som han eller hon intervjuar att materialet kan komma att användas i andra medier, så det är helt naturligt att det är frilansens uppgift att berätta det. Det är i allas bästa intresse. Detta är faktiskt också ett krav som ställs på journalister i Finland genom det självreglerande regelverket. Vidare är det ett faktum att frilansar kan åtalas för kriminella handlingar och klausulen i kontraktet är i det avseendet rent informativt.”

Varför har ni i sådant fall med den här klausulen?
”Orsaken till att vi har med klausulen är att vi vill trygga vår rörelsefrihet att kunna använda materialet på det sätt som vi bedömer som bäst (självklart med respekt för både frilansens och den fotograferades eller intervjuades integritet) och därigenom behålla möjligheten att erbjuda frilansar arbetstillfällen i så stor utsträckning som möjligt.”

Svenska Journalistförbundets upphovsrättsexpert Olle Wilöf kallar detta för ett av de mest oskäliga och orimliga kontrakt han har sett och ifrågasätter om kontraktet skulle vara giltigt i en svensk domstol. Vad har ni för kommentar till det?
”Detta förefaller vara en feltolkning. Det finska journalistförbundet tog avtalet till den finska marknadsdomstolen som gjorde bedömningen att avtalet i alla avseenden är skäliga. Så kontraktet är giltigt i Finland.”

En av fotograferna jag har intervjuat är mycket oroad över kontraktets utformning och undrar vad som händer om ett foto hen tagit av en familj används som genrebild om till exempel pedofili i en annan tidning?
”Frilansens ansvar är att informera de intervjuade personerna att bilderna kan användas i andra medier. De intervjuade kan då välja att begränsa användningsmöjligheterna, och om det sker, måste frilansen informera tidningen. Det är vad som krävs av frilansen. Om tidningen använder materialet i en helt annan kontext och det utgör ett brott mot någons rättigheter är fotografen inte ansvarig.”

Fler avsnitt
Fler videos