Gå direkt till textinnehållet

Örn vill lägga ut SRs underhållning

Större delen av underhållningsprogrammen på Sveriges Radio ska i framtiden göras av produktionsbolag. Det var en av de punkterna i den skiss hur SR ska se ut i framtiden som VDn Peter Örn presenterade i dag.

Större delen av underhållningsprogrammen på Sveriges Radio ska i framtiden göras av produktionsbolag. Det var en av de punkterna i den skiss hur SR ska se ut i framtiden som VDn Peter Örn presenterade i dag.

Sveriges Radio har en lång tradition av att producera bred underhållning. I dag finns ingen särskild underhållningsredaktion, men de underhållningsprogram som görs riskerar nu att läggas ut på produktionsbolag. Det kan bli konsekvensen om Peter Örns idéskiss om det framtida SR går igenom.

Enligt förslaget ska 30 procent av resurserna användas till att producera underhållning inom radiohusen i landet och resterande 70 procent omfördelas till produktionsbolag som har sina lokaler utanför radiohusen.

bryt

Hur det kommer att inverka på redaktionernas arbete och enskilda program är ännu oklart.

– Det är svårt att se hur förslaget kommer att påverka personalen. Detta skapar oro och osäkerhet, säger Ola Gäverth, journalistklubbens ordförande på SR.

Nyheter och musik ska däremot SR behålla och producera själva. 70 procent av resurserna ska användas för egen produktion och övrigt ska gå till produktionsbolag.

bryt

SR ska även i fortsättningen sända i 26 lokala kanaler i 25 län. Men enligt ett av Peter Örns förslag ska det bildas sex till åtta större geografiska regioner. Ett annat alternativ som presenterades var att skapa tio huvudorter och att där samla IT-support, teknik, växel och viss administration.

Peter Örn skissade också på möjligheten att flytta huvudansvaret för exempelvis sport, kultur eller teater till andra orter i Sverige.

Förslaget ska nu ut på remiss.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos