Gå direkt till textinnehållet

Öppen strid mellan Bulletins redaktionsledning och ägare

Bulletins redaktionsledning kräver att företagets vd avgår och bolagsstyrelsen ombildas. Chefredaktören Ivar Arpi bekräftar att det pågår en strid med ägarna om kontrollen över innehållet i tidningen. ”De har sökt efter en efterträdare till mig”, säger Ivar Arpi till Journalisten.

Det är fredag den 5 mars 2021 och digitalt stormöte för alla anställda på tidningen Bulletin. Alice Teodorescu, tidningens politiska chefredaktör, begär ordet och börjar berätta om en händelse en dryg månad tillbaka i tiden.

Men plötsligt försvinner ljudet. Hon hörs inte. Det är tidningsbolagets styrelseordförande Atta Tarki som har satt henne på ”mute”. Men Alice Teodorescu är inte färdig. Hon trycker tillbaka ljudet själv, och fortsätter berätta. Plötsligt försvinner ljudet igen. Atta Tarki har tryckt på ”mute”. Igen. Hon trycker tillbaka ljudet. Igen.

”Sluta mjuta mig som någon jävla diktator”, utbrister Alice Teodorescu. När Bulletins chefredaktör Ivar Arpi försöker protestera blir han också snabbt tystad av styrelseordförande Tarki.

Annons Annons

”Det här är en fars”, konstaterar en av medarbetarna efter mötet.

Det som utspelade sig i fredags på Bulletin var kulmen på en intensiv konflikt mellan redaktionen å ena sidan, och de tre delägarna Atta Tarki, Pontus Tholin och Tino Sanandaji, som tillsammans äger 70 procent av aktierna i Bulletin AB, å den andra.

Vad Atta Tarki inte ville att medarbetarna skulle få höra Alice Teodorescu berätta, var sanningen om varför Paulina Neuding slutade som chefredaktör den 12 februari, mindre än två månader efter att tidningen lanserats.

Det handlade inte om att Neuding behövde fokusera på utrikesbevakningen, som tidningen externt kommunicerat efter att hon slutat och Ivar Arpi tagit över som chefredaktör. Nej, det handlade om en krönika.

I januari publicerades på Bulletins sajt en krönika som tidningens ansvariga utgivare Paulina Neuding inte hade godkänt. Hon avpublicerade den omgående när hon uppmärksammade den. Det visade sig vara Bulletins vd och delägare Pontus Tholin som lagt ut krönikan på sajten.

Efter avpubliceringen utsattes Paulina Neuding för påtryckningar från Pontus Tholin och Atta Tarki att återpublicera texten.

Journalisten har tagit del av mejl där det framgår att Pontus Tholin saknar kännedom om utgivarskap och svensk grundlag. Han skriver till Paulina Neuding att hon agerat ”irrationellt”, ”ansvarslöst” och ”kompromisslöst”, att hon eskalerat konflikten och han försöker beordra henne att återpublicera krönikan. Hon vägrade. Han uppmanade henne att ta en ”paus” från rollen som chefredaktör.

Den 18 januari skriver Bulletins vd Pontus Tholin i ett mejl till ansvarig utgivare Paulina Neuding:

”[…] Att avpublicera en krönika måste publicistiskt försvaras; det räcker inte att säga att Du egenrådigt gjort detta, och att alla måste vara nöjda med det då Du är juridiskt ansvarig.

Ingen har pressat dig att publicera en problematisk artikel av PR-skäl eller andra skäl; att Du däremot har avpublicerat en artikel trots att den var godkänd av en redaktör framstår snarare som ett maktspel. […]”
 

I ett brev till styrelsen daterat ett par dagar senare protesterar fem redaktionella medarbetare mot ägarnas behandling av Paulina Neuding. De skriver:

”Vi vill med emfas understryka att vi inte, under några omständigheter, kommer att acceptera en ordning som strider mot grundlagen där ansvarig utgivare pressas – varken i ord, eller genom repressalier riktade mot henne, som syftar till att försvåra hennes arbetsmiljö – till att utföra publiceringar. Inte heller kommer vi att acceptera dylika ingrepp på våra respektive områden.

Flera av oss har lämnat fasta tjänster i tron om att Bulletin är en seriös satsning som tar det publicistiska ansvaret på stort allvar. Paulina Neuding, i rollen som chefredaktör och ansvarig utgivare, var och är för oss garanten för kvalitet och trovärdighet. Vi är mycket oroade för den skada som riskerar att åsamkas projektet om inte Paulina Neudings och övriga chefers publicistiska integritet respekteras.

Vi betraktar därför varje försök att inskränka Paulina Neudings publicistiska integritet som ett löftesbrott mot oss personligen.

Vi ser sammantaget mycket allvarligt på det inträffade och förväntar oss att det aldrig inträffar igen.”

Brevet är undertecknat av den politiska chefredaktören Alice Teodorescu, kulturchefen Fredrik Ekelund/Marisol M, den dåvarande podd- och tv-chefen Ivar Arpi, nyhetschefen Henrik Sjögren och ledarskribenten Per Gudmundson.

Konflikten mellan Neuding och ägartrion Sanandaji, Tholin och Tarki blir till slut så infekterad att den leder till att Paulina Neuding avgår som chefredaktör. Hon har sedan dess inte publicerat någon artikel på Bulletins sajt.

Ivar Arpi sade upp sig från Svenska Dagbladets ledarsida för att bli chef för Bulletins podd- och tv-verksamhet, bland annat Radio Bulletin. I stället blev han chefredaktör på Bulletin.
 

När Ivar Arpi tog över som chefredaktör den 12 februari hoppades många att konflikten skulle lugna ner sig. Så blev det inte.

En och en halv vecka senare, den 23 februari, avslöjade Dagens Nyheter att 20 nyhetsartiklar på Bulletin var plagiat. De flesta av dem var egentligen rewrites av pressmeddelanden där det inte framgick vem som är avsändaren.

Ivar Arpi uppgav för DN att det handlade om en enskild medarbetare ”som saknade kunskap om hur man bör referera till andra medier och skriva så kallade rewrites” och att personen fått andra arbetsuppgifter.

Två dagar senare förvärrades den interna konflikten på Bulletin. Den 25 februari skrev Tino Sanandaji i ett öppet inlägg på Facebook, med anledning av en negativ rapportering i SVT om Bulletins nyhetsförmedling, att han varit kritisk till Bulletins nyhetsdel, men att  han vet att problemet är ”underbemanning, utbrända chefer och enstaka oerfarna medarbetares misstag”.

I en kommentar i samma tråd på Facebook uppgav Sanandaji att plagiaten berott på en enskild journalist på Bulletin och kallade hen för en ”oerfaren journalist med bristfälligt ledarskap” som ”plagierade tiotals artiklar, oavsiktligen men likväl oseriöst och pinsamt”. Han uppgav också att han varnat för oerfarna personer på nyhetsdelen ”utan att få gehör”.

I den interna jobbchatten på Bulletin länkade Tino Sanandaji till Facebookinlägget och skrev triumferande att inlägget har gett Bulletin 120 nya prenumeranter.

Att en av ägarna öppet kritiserade tidningens journalister väckte ilska och chock på redaktionen.

Tino Sanandajis kommentar på Facebook väckte ilska bland journalisterna på Bulletin.

Medarbetare uppger för Journalisten situationen på Bulletin är ”kaotisk”. Flera uppger att de inte fått något skriftligt anställningskontrakt. Det förekommer kritik mot arbetsmiljön.

En journalist berättar att Tino Sanandaji på ett möte skrikit på alla och berättat hur dåliga alla är. Förra veckan kom besked om att två medarbetare lämnar.

Bulletins chefredaktör Ivar Arpi beklagar att det finns personer som upplever att arbetsmiljön varit dålig.

– Vi har inte haft rutinerna för detta, men vi för samtal med Journalistförbundet om bland annat arbetsmiljöfrågorna, säger Ivar Arpi.

Ni har inget skyddsombud?
– Nej, det har vi inte och det behöver vi få på plats.

Vi har fått uppgifter om att folk jobbat kvällar och helger utan kompensationsledighet. Vad säger du om det?
– Det var innan min tid som chefredaktör, men jag har förstått det som att många medarbetare jobbade långa timmar vid lanseringen, och det var oerhört tufft, men jag tror alla ska ha fått eller ska få den kompensationsledighet de har rätt till. Arbetsbelastningen är fortsatt hög, men jag tycker att vi börjar hitta formerna.

Tino Sanandaji skrev på Facebook om plagiathistorien att det handlade om en ”oerfaren journalist med bristfälligt ledarskap”. Är det rimligt att en ägare går ut och kritiserar en journalist på den egna tidningen?
– Nej, det är inte rimligt, och jag har haft ett samtal med honom om det. Och jag har på ett stormöte i torsdags sagt det till honom och till alla anställda som närvarade. Som chef ska man skydda sina anställda.

Han har också länkat till sin Facebookkommentar i jobbchatten, vad säger du om det?
– Jag tror du förstår av mitt tidigare svar vad jag tycker om det.

Varför har Tino Sanandaji tillgång till jobbchatten?
– Han är också anställd på Bulletin.

Vem är hans chef?
– Vd Pontus Tholin, tror jag. Det är oklart, och inte en bra ordning.

Deltar Tino Sanandaji i redaktionsmöten?
– Inte i redaktionsmöten, men det finns andra möten där alla är välkomna.

Vi har fått en uppgift om att Tino Sanandaji har dykt upp på möten och skrikit på journalister och berättat hur dåliga alla är.
– Ja, det har hänt, exempelvis på stormötet i torsdags. Det är oacceptabelt att bete sig som han har gjort och det har jag sagt till honom. Det är en röd linje för mig. Det får inte hända igen, säger Ivar Arpi.

Det är bland annat Tino Sanandajis kommentarer på Facebook, samt ett par andra incidenter som ledde fram till det digitala stormötet i fredags där styrelseordförande Atta Tarki försökte tysta Alice Teodorescu.

I samband med mötet skickades ett nytt protestbrev från redaktionen till styrelsen, sex veckor efter det förra brevet.

Det nya brevet innehåller krav på vd Pontus Tholins avgång, samt att bolagsstyrelsen ombildas.

I brevet skriver undertecknarna bland annat:

”[…] så här långt in i projektet måste vi göra tydligt att rågången har etablerats och att den respekteras. Det ska inte kunna hända att en ägare både externt och internt desavouerar redaktionsmedlemmarna. Det ska inte behöva existera en oro bland presumtiva eller nuvarande medarbetare, för att den redaktionella integriteten ska kränkas av ägarna. Det är chefredaktören och ansvarige utgivaren som styr tidningens innehåll och det redaktionella arbetet. Om denna enkla princip inte respekteras, riskerar vi att göra Bulletin omöjlig som arbetsplats för just den typ av rakryggade medarbetare vi söker.

Vi tror att en del av den turbulens vi har sett under inledningen beror på en publicistiskt oerfaren bolagsstyrelse. I dagsläget saknas en formell ledningsgrupp. Vi anser därför att en omorganisation är nödvändig.

Grundarna och den nuvarande styrelsen har gjort stora insatser, det ska på inget sätt förnekas, men en dagstidning är något annat än ett internetprojekt. Bulletin behöver såväl en ledningsgrupp som en styrelse som har större kunskaper om tidningsmakeri, bättre transparens och högre tillgänglighet vad gäller att exempelvis arbeta under samma kontorstid som övrig personal.

Vi vill ha en professionellt sammansatt bolagsstyrelse som förstår sig på publicistik i Sverige samt företagsledning. Vi vill vidare ha en professionell ledningsgrupp med en vd i ledningen som också förstår detta. Nuvarande ordning fungerar inte. Detta skulle avsevärt stärka förtroendet för ledningen från de anställdas sida och även underlätta rekryteringar av erfarna journalister, samt behållandet av befintlig personal.

Vi är alla måna om Bulletins rykte och vill i största möjliga utsträckning hålla detta mellan oss. Vi gör det av omsorg för Bulletin, som vi som undertecknar fortfarande tror starkt på. Det är vår fasta övertygelse att om inte det vi föreslår görs snarast så riskerar tidningen att tappa fler medarbetare och till och med riskera att gå under inom kort. Vi vill att Bulletin ska bli den medieaktör vi alla hoppas på. Det är fortfarande möjligt, med vårt lösningsförslag.”

Brevet är undertecknat av åtta redaktionsmedarbetare, bland andra den politiska chefredaktören Alice Teodorescu, kulturchefen Fredrik Ekelund/Marisol M, redaktionschefen Henrik Sjögren – samt tidningens chefredaktör Ivar Arpi.

Vi har tagit del av två brev som skickats till Bulletins styrelse. Du har undertecknat båda breven. Av dem framgår att det finns en konflikt mellan ägarna och redaktionen. Lägger sig ägarna i det redaktionella arbetet?
– Ja, säger Ivar Arpi.

– Den konflikt som kom i dagen när ägarna ville att Paulina Neuding skulle återpublicera en krönika i januari består än idag. Jag kommer som chefredaktör aldrig acceptera påtryckningar för vad som ska publiceras i tidningen. I brevet som vi skickade i fredags kräver vi en professionell ledning och en styrelse som förstår publicistik. Vi kräver att rågången mellan ägare och redaktion upprätthålls, samt att ingen medarbetare hängs ut offentligt av en ägare eller av någon chef.

Har ni fått något svar på brevet?
– Nej, inte än. Jag vet däremot från flera källor att de har sökt efter en efterträdare till mig.

Fotnot: Journalisten har sökt vd Pontus Tholin, som lovat att återkomma med en kommentar, samt Tino Sanandaji som inte har återkommit.