Gå direkt till textinnehållet

Nyhetsbyrån Siren får rätt mot Åklagarmyndigheten

Kammarrätten ger i en dom Nyhetsbyrån Siren rätt, vilket betyder att Åklagarmyndigheten måste lämna ut incidentrapporter.

Siren uppger i ett pressmeddelande att Åklagarmyndigheten har vägrat att lämna ut flera rapporter till Siren med hänvisning till anställdas rädsla för eventuell medierapportering. Det godkänner inte domstolen som skäl för att sekretessbelägga handlingarna. Att en tjänsteman ”kan komma att känna obehag av att uppgifter om sådana händelser vid verksamheten hos Åklagarmyndigheten offentliggörs i media utgör inte skäl att sekretessbelägga handlingarna”, skriver domstolen.

Incidentrapporterna kan exempelvis handla om att åklagare utsatts för hot och våld eller att känsliga uppgifter har skickats fel.

Domen slår även fast att namnet på den person som rapporterat en incident inte får sekretessbeläggas i normalfallet.

Annons Annons

”Med hänsyn till det starka allmänna intresset av att kunna ta del av uppgifter om offentliganställda för att kunna granska offentlig verksamhet krävs det mycket starka skäl för att offentliganställda ska kunna uppträda anonymt”, skriver kammarrätten.

Fler avsnitt
Fler videos