Gå direkt till textinnehållet

Ny radio-VD ska vara uthållig

Vid sitt första sammanträde i torsdags spikade den nya styrelsen för Sveriges Radio den kravprofil som ska gälla för företagets nya VD. Ett nytt krav tillkom: att VD ska vara ”uthållig”.

Vid sitt första sammanträde i torsdags spikade den nya styrelsen för Sveriges Radio den kravprofil som ska gälla för företagets nya VD. Ett nytt krav tillkom: att VD ska vara ”uthållig”.

I gruppen som ska leda rekryteringen av en ny VD ingår styrelseordföranden Ove Joanson och ledamöterna Elisabeth Ström och John Brattmyhr.

Gruppen utgår från den lista på drygt 70 kandidater som den avgångna styrelsen utgick från. Styrelsen ska dessutom själv och med hjälp av andra komplettera listan.

Under mötet gav headhunterfirman som tidigare anlitades sin bild av den förra rekryteringsprocessen, vad som då fungerade bra och mindre bra.

Den kravprofil som används nu liknar den som användes förra gången. Där betonades bland annat integritet och förmåga att försvara public service, erfarenheter av att leda en stor organisation och att VD ska ha publicistisk erfarenhet.

– Det var inget större fel på den kravprofilen, säger Ove Joanson.

Han berättar att man lagt till kravet att personen ska vara uthållig. Kravet ”publicistisk erfarenhet” kan också tolkas som erfarenhet av programverksamhet.

Joanson betonar att SR inte är ett företag vilket som helst, utan ett kulturföretag och han utesluter inte att en ny VD kan ha en kulturprofil.

– I verkligheten kommer vi aldrig att hitta någon som uppfyller alla kriterier när vi bockar av punkterna. Det finns inga fullpoängare, utan man får gå efter mänskligt förnuft.

Rekryteringsgruppen sammanträder veckan efter midsommar och inleder då arbetet med att gallra bland kandidaterna.

Vid SR-styrelsens nästa möte den 11-12 augusti hoppas Ove Joanson att rekryteringsgruppen har gallrat fram ett halvdussin kandidater som styrelsen kan diskutera.

– Skulle någon självklar kandidat ha utkristalliserat sig kan VD utses redan då. Men det är osannolikt. Vi vill utse en VD så snabbt som möjligt, men brådska får inte prägla valet.

Fler avsnitt
Fler videos