Ny juridisk vända för
5 000 kronors-CD

28 november, 2012

Det journalistiska produktionsbolaget Tredje Statsmakten som bland annat gör programmet Medierna i P1 får prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen för ett mål som en gång i tiden handlade om en CD-skiva men som nu blivit till en demokratisk principfråga.

Det hela började sommaren 2010 när Tredje Statsmakten begärde att få ut ett förundersökningsprotokoll om 2 400 sidor från Södertörns tingsrätt. Förundersökningen rörde sexbrott som fd polismästaren i Uppsala län, Göran Lindberg, dömdes för.

Protokollet levererades på en CD-skiva. För detta tog tingsrätten ut en avgift om 4 840 kronor. Tredje Statsmakten betalade, men bestred summan som de tyckte var för hög för en enda CD-skiva.

Tingsrätten hänvisade till avgiftsförordningen och rekommendationer från Domstolsverket, som gör gällande att man kan ta ut en avgift för digitala kopior, som om de vore papperskopior. Enligt avgiftsförordningen får man ta ut två kronor per papperskopia.

– Avgiften finns i praktiken till för att folk inte ska okynnesbeställa saker, och det är en sak när det handlade om papperskopior. Digitaliseringen av handlingar har en potential att öka insynen för allmänheten utan att det blir besvär eller kostnader för myndigheterna och det finns ingen rimlig anledning för myndigheten att försöka förhindra en ökad insyn, säger Lars Truedson, VD på Tredje Statsmakten.

– Värt att notera är att tingsrätten har gett ut 20 sådana CD-skivor, man har alltså dragit in närmare 100 000 kronor på förundersökningen rörande Göran Lindberg, säger Lars Truedson.

När Lars Truedson beslöt sig för att överklaga beslutet om avgiftens storlek uppstod ett problem. Det fanns ingenstans att överklaga.

Och nu inleds en rättslig process som börjar få ett löjets skimmer över sig. Häng med!

Skatteverket är den myndighet som normalt har hand om överklaganden rörande avgiftsförordningen, men inte i det här fallet. I november 2010 beslutade Skatteverket att avvisa överklagandet med motiveringen att det inte är Skatteverket man ska överklaga till.

Tredje Statsmakten överklagade Skatteverkets beslut att avvisa överklagandet av tingsrättens beslut att ta ut 5 000 kronor för en ynka CD-skiva, till förvaltningsrätten i Stockholm, som i december 2010 beslutade att avslå överklagandet.

Tredje Statsmakten överklagade då förvaltningsrättens beslut att avslå överklagandet, till kammarrätten i Stockholm, som i mars 2011 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Tredje Statsmakten överklagade kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen, som i juni i år upphävde kammarrättens beslut och meddelade Tredje Statsmakten prövningstillstånd för prövning i kammarrätten.

Kammarrätten prövade då frågan, och beslutade i september att avslå överklagandet av förvaltningsrättens beslut att avslå överklagandet av Skatteverkets beslut att avvisa överklagandet av tingsrättens beslut.

Kammarrätten konstaterade alltså, att tingsrättens beslut att ta ut 5 000 kronor för en CD-skiva inte går att överklaga till Skatteverket, och att förvaltningsrätten i Stockholm gjorde rätt när man avslog Tredje Statsmaktens överklagande. Samtidigt antydde kammarrätten att man kanske kunde överklaga till Domstolsverket i stället, som är den part som har satt upp reglerna för vilka avgifter som får tas ut.

Tredje Statsmakten valde att överklaga kammarrättens nya beslut att avslå överklagandet, till Högsta förvaltningsdomstolen.

I går fick Tredje Statsmakten prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Det Högsta förvaltningsdomstolen nu ska avgöra är alltså om kammarrätten gjorde rätt när den avslog överklagandet av förvaltningsrättens beslut att avslå överklagandet av Skatteverkets beslut att avvisa överklagandet av tingsrättens beslut att ta ut 5 000 kronor för en CD-skiva.

– Det är absurt, tidvis roande och jag har lagt ner löjligt mycket tid på det. Men det är något man måste göra. Det var faktiskt en domare som kontaktade mig och uppmanade mig att överklaga igen, berättar Lars Truedson.

– Det handlar om två principfrågor. Att ta ut 5 000 kronor för en CD-skiva med allmänna handlingar eftersom man ”låtsas” att CD-skivan egentligen är papperskopior är principvidrigt. Men det är nog ännu mer principvidrigt att det inte går att överklaga beslutet.

Om Tredje Statsmakten vinner i Högsta förvaltningsdomstolen kommer domstolen att peka ut vart överklaganden om avgifter på allmänna handlingar ska lämnas.

– Och då kan vi äntligen överklaga det beslut som det hela började med, nämligen storleken på avgiften. Så då börjar vi om från början, säger Lars Truedson till Journalisten.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies