Nu gäller det för Journalisten-fallet: Sista ronden i matchen mot EU

11 september, 1997

SJFs och tidningen Journalistens två år långa öppenhetsprocess mot EUs ministerråd, går nästa vecka in i slutskedet. Onsdagen den 17 september hålls nämligen den muntliga förhandlingen inför förstainstansrätten i Luxemburg.

SJFs och tidningen Journalistens två år långa öppenhetsprocess mot EUs ministerråd, går nästa vecka in i slutskedet. Onsdagen den 17 september hålls nämligen den muntliga förhandlingen inför förstainstansrätten i Luxemburg.

Rådet stämdes i september 1995 efter att ha vägrat lämna ut 16 av 20 begärda handlingar om polissamarbetet Europol.

Motiveringen var att ett offentliggörande skulle hota “den allmänna säkerheten”. Eftersom tidningen samtidigt fått ut 18 av dokumenten från svenska myndigheter, kunde man lätt se vad ministerrådet ville “skydda medborgarna” från: dokumenten innehöll till exempel den europeiska drogpolisen EDUs inköpslistor av bärbara datorer och nya möbler…

The Guardian vann

SJF och Journalisten hävdar att beslutet stod i strid med principen om medborgarnas rätt till insyn som den uttryckts i olika beslut av ministerrådet och dess egna regler om öppenhet, den så kallade uppförandekoden.

Man lutar sig också mot tidigare domstolsutslag. Den brittiska tidningen The Guardian vann mot ministerrådet i ett liknande mål (93/731), där en av slutsatserna var att det fanns en “fundamental offentlighetsprincip” som alltså gav medborgarna rätt till insyn i EU-dokument.

Förnekar rätt till insyn

Rådet å sin sida förnekar att det skulle finnas någon principiell rätt för allmänheten att se handlingar. De uttalanden från Edinburgh och Köpenhamn som Journalisten hänvisar till, menar rådet var av allmän och politisk karaktär och inte bindande.

Ministerrådet ifrågasätter också om domstolen har rätt att döma i frågan, eftersom de begärda Europol-dokumenten rör mellanstatligt samarbete. Vidare kritiserar man bland annat Sverige för att handlingarna lämnades ut. Detta, menar ministerrådet, var ett brott mot gemenskapsrätten.

Rådet ifrågasätter slutligen också om tidningen Journalisten har rätt att väcka talan i fallet. Enligt lag kan bara en juridisk person stämma, vilket i det här fallet skulle vara SJF.

Journalistförbundet och tidningen, menar att detta inte kan väga särskilt tungt när domstolen ska avgöra frågan. Organisatoriskt, ekonomiskt och formellt är SJF och tidningen Journalisten samma sak.

Stöd från EU-länder

Flera EU-nationer har i så kallade interventioner stött Journalisten i kampen för öppenheten. Hit hör Sverige, Danmark och Holland, medan Storbritannien och Frankrike ställt sig på ministerrådets sida.

Vid förhandlingen i Luxemburg nästa vecka deltar SJFs representant i Internationella Journalistfederationen, Alf Lindberg, och Journalistens chefredaktör Bertholof Brännström.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies