Gå direkt till textinnehållet

Nordnytt fällt för inslag om Kiruna flygplats

Ett inslag i Nordnytt om Kiruna flygplats fälldes av Granskningsnämnden för att det gav en felaktig bild av landstingets inställning i fråga om ansvar för att säkra flygtransporter nattetid.  

Den felaktiga bilden förstärktes av att reportern uttalade att landstinget skyllde ifrån sig. Inslaget stred även mot kravet på opartiskhet eftersom landstinget inte gavs tillräckligt utrymme till bemötande.

Fler avsnitt
Fler videos