Gå direkt till textinnehållet

Många tidskrifter överväger att distribuera via Åland

–Ett stort antal svenska tidskriftsföretag är intresserade av att låta sin distribution gå via Åland för att slippa momsen. Det hävdar Lars Strandberg, VD vid intresseorganisationen Sveriges Tidskrifter som stöder sig på en enkät han håller på att sammanställa.

–Ett stort antal svenska tidskriftsföretag är intresserade av att låta sin distribution gå via Åland för att slippa momsen.
Det hävdar Lars Strandberg, VD vid intresseorganisationen Sveriges Tidskrifter som stöder sig på en enkät han håller på att sammanställa.

Veckotidningar betalar 25 procent i moms medan momsen på dagstidningar är 6 procent. I protest skeppar till exempel Allers hela upplagan av Må bra till Åland för etikettering och inplastning vilket gör att man slipper momsen.

Efter sommaren kommer Ica Förlaget att skicka sin tidskrift Hemma bäst via Åland. Även Egmont AB, som ger ut bland annat Hemmets Journal, samt Hachette, utgivare av bland annat Elle och Café, är inne på samma linje.

–Vi undersöker möjligheten. Eventuellt låter vi från hösten en av våra tidningar gå över Åland, uppger Reinhold Lennebo, VD för Egmont AB

Sveriges Tidskrifter har tillfrågat ett hundratal tidskriftsföretag om de kan tänka sig att distribuera via Åland.

“Majoritet är intresserad av att distribuera via Åland”

– Av det 70-tal svar vi hittills fått in har en majoritet svarat att de är intresserade av den möjligheten, säger VDn Lars Strandberg.

Sveriges Tidskrifter står bakom en kampanj riktad till politikerna. Där kräver man att dags- och veckopressen ges samma momssats. I kampanjen framhålls bland annat att kvällstidningarnas bilagor till stor del har samma material som veckotidningarna men att konkurrensen snedvrids till följd av de skilda momspålagorna.

Dagspressen gynnas av demokratiska skäl

Att dagspressen gynnas momsmässigt beror på att den anses särskilt viktig ur demokratisk synpunkt.

För åtminstone Allers del är distributionen via Åland mest ett påtryckningsmedel mot politikerna och så länge man bara låter en titel ta omvägen via utlandet är det en förlustaffär. Allers VD Martin Hansson överväger att låta även förlagets övriga 13 titlar gå samma väg om man inte får gehör hos politikerna.

sw@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos