Gå direkt till textinnehållet

Kostnader motsvarande hundra tjänster ska sparas på HD och NST

Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar går samman och blir därmed Sveriges största dagstidning utanför storstäderna. Ägarfamiljerna Sommelius (HD) och Ander (NST med Landskrona Posten) kommer att äga häften var av det nya tidningsbolaget.

Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar går samman och blir därmed Sveriges största dagstidning utanför storstäderna.
Ägarfamiljerna Sommelius (HD) och Ander (NST med Landskrona Posten) kommer att äga häften var av det nya tidningsbolaget.

I en första fas från och med våren och en bit in på 2002 är HD-NST ett företag, men fortsätter att ge ut separata tidningar. I nästa fas kommer man att ge ut en tidning under tre titlar.

Den politiska beteckningen blir ”oavhängig”, en förändring för NST som fram till nu deklarerat sig som moderat.

NST med Landskrona Posten har en upplaga på 40 600 exemplar. Antalet anställda är 165. HD har en upplaga på 50 400 exemplar och 260 anställda. Den nya tidningens sammanlagda upplaga blir alltså runt 90 000 exemplar.

Ingen av tidningarna befinner sig i ekonomisk knipa. Tvärtom rör det sig om ekonomiskt välmående tidningar.

– Sammanslagningen sker inte av ekonomiska krisskäl, säger Sören Sommelius, kulturredaktör på HD och delägare i tidningen. De ekonomiska skälen till sammanslagningen är snarare långsiktiga.

Han hänvisar till en osäker annonsmarknad som är stadd i snabb utveckling när nya medier etablerar sig.

Rustar för framtiden

Sommelius exemplifierar med ett skrämskott 1999 då HD på en månad fick en annonsminskning på 20 procent.

Det visade sig vara en tillfällig nedgång, men gjorde ändå ägarna medvetna om att annonsmarknaden snabbt kan förändras dramatiskt. För att stå rustad väljer man därför att samarbeta med NST.

En annan orsak är att Bonniersfären expanderat kraftigt i Skåne och via Sydsvenskan äger flera skånska tidningar. Om HD eller NST skulle hamna i ekonomiska svårigheter vet man inte hur de skulle kunna hävda sig mot Bonniers eller andra aktörer.

– Det är viktigt att självständiga lokala och regionala tidningar blir kvar i området, säger Sommelius.

Journalistklubbarna är i grunden positiva till affären, med reservation för att konsekvenserna blir i form av uppsägningar.

Kostnader motsvarande hundra tjänster ska bort på två år

Enligt preliminära beräkningar ska den sammanslagna tidningen skära bort kostnader motsvarande 80-100 tjänster under två år. Sören Sommelius tror att personalminskningar är oundvikliga.

– Det kommer inte att finnas jobb för alla som är anställda i dag. Det blir en svår process, men vi vill söka bra lösningar för personalen. Det är upp till företagsledningen att i detalj komma fram till ny organisation och bemanning.

– Vi är djupt oroliga för att arbetskamrater ska försvinna, säger Mikael Hansson, ordförande i HDs journalistklubb.

Klubben delar ägarnas uppfattning att det långsiktigt är rätt att genomföra en sammanslagning.

Vill stå utanför Bonnier och Schibsted

Inom HD-klubben har man mer fruktat att en av tidningarna ska köpas upp av utomstående som Schibsted eller Bonnier.

I ett läge där båda tidningarna på sikt knappast klarar sig föredrar klubbarna lokalt förankrade ägare.

– Det viktigaste är att företaget är så starkt att det står för sig självt, säger Mikael Hansson. Vi har förståelse för att det då krävs ganska höga vinster.

Kristian Nilsson, styrelseledamot i journalistklubben på NST och personalrepresentant i tidningsstyrelsen, ser det som positivt att de sammanslagna tidningarna kan bilda ett starkt, vinstgivande företag.

– Det blir säkrare anställningar för dem som får vara kvar, säger han. Vi har goda förhoppningar och tror gott om ägarna och deras ambitioner.

Kristian Nilsson är dock bekymrad över att konkurrensen på lokaltidningsmarknaden i nordvästra Skåne begränsas.

Sören Sommelius sticker inte under stol med att man kan tala om en minskad mångfald när lokalkonkurrenterna slås samman.

Men han påpekar att många av tidningarnas lokalredaktioner haft otillräcklig bemanning och alltför små resurser för att orka utföra en självständig granskning.

Han tror att nya HD-NST kan tillgodose mångfalden genom att agera ansvarsfullt och generöst

– Vi får vara ödmjuka och ha ambitionen att låta många röster få komma till tals.

Vill höja ambitionerna

Ägarna säger sig ha ambitionen att skapa en kvalitetstidning med hög publicistisk profil och en stark lokal journalistik.

– Vi ska höja ambitionerna och bli rejält bättre än vad HD och NST är i dag nyhetsmässigt, men även på områden som grävande journalistik, kultur, ekonomi och Öresundsbevakning. Tidningen ska också bygga upp en inrikes- och en utrikesredaktion, säger Sören Sommelius.

– Vi har hört talats om redaktionella satsningar i flera månader, men vi har inte fått några garantier om resurser till det, säger Mikael Hansson. Det finns en gräns för hur mycket folk man kan ta bort om man samtidigt ska satsa redaktionellt.

hl@sjf.se

Samtidigt som Nordvästra Skånes Tidningar och Helsingborgs Dagblad går samman sker förändringar på tidningarnas chefsposter.

NSTs chefredaktör och VD Bennie Ohlsson övergår till att bli VD för kunskapsföretaget Soft Center i Ronneby. Tillförordnad chefredaktör blir nuvarande redaktionschef Sören Karlsson.

NSTs politiske redaktör Hans Wallmark blir senare i år moderat kommunalråd i Ängelholm.

HDs chefredaktör Sven-Åke Olofsson lämnar också sin befattning och övergår till den politiska redaktionen. Tillförordnad chefredaktör blir redaktionschefen Eskil Jönsson.

Fler avsnitt
Fler videos