Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet tror på crowdfunding

Crowdfunding kan vara en möjlig väg att finansiera framtidens journalistik, anser Journalistförbundet.

I rapporten Alternativ finansiering av journalistiken försöker förbundet peka på nya finansieringsformer som är förenliga med redaktionell integritet, spelregler för press, radio och TV och yrkesetik samt att det finns en ansvarig utgivare i redaktionell ställning. Finansieringen måste vara transparent, understryker förbundet.

”Det väsentliga är inte var pengarna kommer ifrån, utan att lagar och yrkesregler upprätthålls”, säger Jonas Nordling, Journalistförbundets ordförande, i ett uttalande.

I rapporten konstateras att medieägarnas affärsmodeller är i kris och att finansieringen av journalistiken är hotad. När modellen med annonsfinansiering delvis är i kris i och med omstöpningen från print till digital produkt anser förbundet att det är logiskt att publicister söker efter alternativa intäktskällor.

Annons Annons

Olika exempel på alternativa finansieringsformer finns redan, i rapporten nämns Fria Tidningar som delvis lever på donationer från privatpersoner genom medlemskap i Fria Familjen.

En modell som särskilt framhålls i förbundsrapporten är crowdfunding, där donationer bekostar journalistiken.

Men alternativ finansiering kan också vara problematisk, anser förbundet, och tar exemplet när Dagens Arena lät Elektrikerförbundet sponsra en frilansjournalist för en specifik granskning av byggmarknaden.

”Många företag intresserar sig mer och mer för så kallad brand journalism. Den stora utmaningen är att förena det med redaktionell integritet. Ett exempel där detta haltar är Handelsbanken-TV som har bankens presschef som ansvarig utgivare, vilket inte är så lyckat om man vill betona redaktionellt oberoende”, säger Jonas Nordling.

Journalistförbundet ser däremot positivt på att flera redaktioner utvecklar en mer transparent modell, måna om att behålla konsumenternas förtroende. Utvecklingen är logisk, heter det i rapporten, och bör även känneteckna synen på finansiering. Även om det av praktiska och integritetsmässiga skäl är svårt att i detalj redovisa varifrån pengarna i crowdfunding kommer ifrån, bör man sträva efter öppenhet om finansieringen, anser Journalistförbundet.

 

Fler avsnitt
Fler videos