Gå direkt till textinnehållet

Journalisten kostar 60 öre per nummer

Tidningen Journalisten redovisar ett rekordresultat för år 2000, nämligen ett överskott på 1 447 000 kr i förhållande till budgeten. På inkomstsidan märks främst en uppgång för annonserna. Bland utgifterna återfinns till exempel tryck, porto, löner, lokalhyror, administrationsavgift till förbundet, frilansarvoden, annonsprovisioner och reklamskatt.

Tidningen Journalisten redovisar ett rekordresultat för år 2000, nämligen ett överskott på 1 447 000 kr i förhållande till budgeten. På inkomstsidan märks främst en uppgång för annonserna.

Bland utgifterna återfinns till exempel tryck, porto, löner, lokalhyror, administrationsavgift till förbundet, frilansarvoden, annonsprovisioner och reklamskatt.

Journalistförbundet betalar varje år 1 810 000 kr till Journalisten för prenumerationer åt medlemmarna. Journalisten lämnar för år 2000 tillbaka överskottet på drygt 1,4 milj kr.

Annons Annons

Netto betyder det att medlemmarnas utgift för Journalisten för år 2000 stannade vid cirka 363 000 kr. Omräknat betalade varje medlem knappt 20 kr för att få 34 nummer av Journalisten, eller cirka 60 öre per tidning.

Ett annat sätt att uttrycka saken: en medlem betalade 1:70 i månaden för att få Journalisten. Det genomsnittliga sidantalet per nummer steg från 36 sidor till 40 under år 2000, såväl annonser som redaktionellt material ökade.

Fler avsnitt
Fler videos