Gå direkt till textinnehållet

Inrättar tjänst för whistle blowers

Göteborgs stad kan bli först med att inrätta en whistle blower-funktion i offentlig verksamhet.(Thomas Martinsson, Miljöpartiet)

Initiativet kommer som en följd av SVTs Uppdrag gransknings avslöjande att kommuntjänstemän i Göteborg låtit sig mutas av en byggmästare. Socialdemokraterna och Miljöpartiet i kommunfullmäktige påpekar i en gemensam kommunskrivelse att det i en så stor organisation som Göteborgs stad alltid finns risk för oegentligheter. De vill därför inrätta en mottagarfunktion för personer som vill varna för allvarliga avvikelser i verksamheten.

– Vi tänker oss att en redan befintlig enhet inom stadskansliet ska bli en känd och tydlig mottagare av larm om oegentligheter, säger Miljöpartiets kommunpolitiker Thomas Martinsson.

Annons Annons

Han är osäker på om den som anmäler lag- eller regelbrott kan garanteras anonymitet.

– Det är en juridisk fråga som får utredas. En anmälan som kommer in till en enhet i kommunen blir offentlig handling. Men den kanske inte ska vara möjlig att lämna ut.

Fler avsnitt
Fler videos