Får kritik för värderande uttalanden om SD

3 oktober, 2017

GRN-beslut Ring P1 får kritik men frias av Granskningsnämnden.

Granskningsnämnden har tagit ställning till flera anmälningar mot P1-programmet Ring P1. Enligt anmälarna har programledaren bedrivit ”politisk propaganda” och inte levt upp till kravet på opartiskhet när han kallat SD odemokratiskt.

SR påpekar i sitt svar till Granskningsnämnden bland annat att nämnden i flera beslut ansett att det inte är partiskt att kalla SD ett främlingsfientligt parti. Vidare handlade diskussionen i ett av de anmälda inslagen om varför andra riksdagspartier inte bjöd in SD till samtal. I det sammanhanget var det motiverat att lyfta fram att SD särskiljer sig från andra partier vad gäller grundvärderingar, enligt SR.

Granskningsnämnden anser att programledarens ifrågasättande av om SD bör respekteras på samma sätt som partier som ”verkligen är demokratiska” samt uttalandena om att SD inte tillämpar demokrati och att alla partier utom SD anser att alla människor har ett lika värde var värderande och kunde uppfattas som ställningstaganden.

De innebar därmed en brist i förhållande till kravet på opartiskhet.

Men mot bakgrund av den aktuella programformen, ett diskussionsprogram där programledarens roll är att polemisera, anser nämnden att bristen inte medför att inslagen strider mot kravet på opartiskhet.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies