Gå direkt till textinnehållet

Få sajter upplyser om rätt till anonymitet

Få tidningar och TV-kanaler informerar på sina webbsidor att tipsare enligt grundlagen har rätt till anonymitet. SVTs Smålandsnytt är ett av de få undantagen. Men det formulär tipsaren skall fylla i är ingen garanti för att identiteten inte röjs.

Få tidningar och TV-kanaler informerar på sina webbsidor att tipsare enligt grundlagen har rätt till anonymitet. SVTs Smålandsnytt är ett av de få undantagen. Men det formulär tipsaren skall fylla i är ingen garanti för att identiteten inte röjs.

Det fick ekonomireportern Stephan Gullberg på Jönköpings-Posten erfara då han lämnade ett anonymt tips till Smålandsnytt via redaktionens hemsida.

Han använde sig av hemsidans tipsformulär, men fyllde inte i något namn eller telefonnummer. Som mejladress uppgav han sin hotmailadress som han använder då han vill vara anonym. Tipset gällde en mindre nyhet han själv inte hade någon användning av eftersom den skedde utanför Jönköpings-Postens bevakningsområde.

Annons Annons

Dagen därpå fick han ett svar från Smålandsnytt till sin egen mejladress på Jönköpings-Posten. Formuläret Stephan Gullberg fyllde i använde sig av hans egen dators mejlprogram och på så sätt röjdes hans namn och adress.

“Märkligt att min adress avslöjas utan att man upplyser om det”

– Anmärkningsvärt att de har en funktion som avslöjar min adress utan att de talar om det. På hemsidan får man intryck av att de inte får reda på mer om mig än vad jag fyller i på formuläret, men uppenbarligen är det inte så, säger Stephan Gullberg.

På Smålandsnytt påpekar man att de flesta e-postprogram automatiskt visar vem avsändaren är.

– Får vi in ett tips och personen vill vara anonym respekterar vi detta. Anonymitet uppfattar vi som att man inte får avslöja tipsarens identitet för någon utomstående, säger Bo Lostad, reporter på Smålandsnytt, som under sommaren jobbade som redaktionssekreterare då mejlet skickades.

På Smålandsnytts hemsida står det att alla tipsare enligt grundlagen har rätt att vara anonyma, men tillägger. ”Men vi måste kontrollera fakta innan vi publicerar. Därför kan vi sällan göra något av tips vi får om vi inte kan tala med tipsaren. Det är därför vi ber om namn och uppgifter om var vi kan nå dig.”

– Anta att någon sitter på jobbet och skickar ett tips på chefens dator, men skriver att svaret skall sändas till hemadressen. Om den som tar emot tipset bara klickar på Svara kan tipsarens identitet röjas, säger Stephan Gullberg.

Bo Lostad medger att om en tipsare använder en arbetskamrats dator och ett automatiskt svar skickas kan tipsarens identiteten avslöjas.

– Därför bör en tipsare skicka mejl från sin egen dator eller tydligt skiva att inget svar önskas, säger Bo Lostad.

Fåtal informerar

SVTs olika regionala redaktioner gör sina egna hemsidor och de som har tipsformulär har utformat dem på olika sätt. Västnytts hemsida ser ungefär likadan ut som Smålandsnytt med exakt samma formulering att tipsare enligt grundlagen har rätt att vara anonyma. Östnytt har ett liknande formulär med tillägget att namn, telefon och e-post inte är något krav. Dock ingenting om att tipsaren kan vara anonym. Övriga regionala redaktioner inom SVT, samt Aktuellt och Rapport, har bara en e-postadress. Ingenting om anonymitet. Samma sak på TV4.

Vid en snabbtitt på några av de större dagstidningarnas hemsidor visar det sig att få informerar om att tipsare har rätt till anonymitet.

pj@sjf.se

@länk: Smålandspostens hemsida; http://www.svt.se/smalandsnytt

Fler avsnitt
Fler videos