Gå direkt till textinnehållet

Dagens ETC klarade målen med råge

Första året som prenumererad dagstidning gick långt över förväntan för Dagens ETC som gör ett nollresultat 2014. Nästa mål är 10 000 prenumeranter under första kvartalet 2015. Under året kommer man att nyanställa.

När Dagens ETC gick över från veckomagasin till att bli morgontidning med femdagarsutgivning i januari 2014 var det många som förutspådde dess snara undergång. Att starta en papperstidning mitt i brinnande tidningskris och digital omställning föreföll helt enkelt vara en riktigt dålig idé.

Men ett år efter starten har tidningen lyckats passera de uppsatta målen med råge.

– Vårt mål var 7 000 prenumeranter, vi har 8 400 prenumeranter med 100 procent betalningsgrad. Brytpunkten för tidningen var inledningsvis 3 000 prenumeranter. Om man ska vara ärlig får man väl säga att det har gått långt över förväntan, säger Andreas Gustavsson (bilden), VD och chefredaktör på Dagens ETC.

– Vi har haft en liten redaktion under året, vi har kämpat dagligen för att göra en bra tidning, och det har vi lyckats med utifrån de resurser vi haft. Vi har kämpat med distributionen, men nu fungerar den som den ska. Vi har hela tiden stirrat på upplagan. Nu när vi ser att allt flyter på kan vi ta ett andetag och göra nästa satsning.

För att finansiera tidningen bad man om lån från läsare och fick in nästan sju miljoner kronor. Enligt Andreas Gustavsson ska hälften av lånen vara återbetalda under 2015 och återstående ska sedan betalas tillbaka till läsarna inom de kommande två åren.

– Det är den prioriterade utgiftsposten, att betala tillbaka lånen. Vi började med återbetalningar i oktober. Det är en förtroendefråga, säger Andreas Gustavsson.

Den nya målsättningen är att nå 10 000 prenumeranter under första kvartalet 2015.

– Dagens ETC är här för att stanna, vi har etablerat oss som dagstidning, men det betyder inte att vi i dag har en vinstmaskin. Pengarna vi fått in använder vi för att betala tillbaka läsarlånen, för nyanställningar och för en aggressiv satsning på att få fler prenumeranter. Vi har inte utnyttjat det faktum att vi är väldigt framgångsrika i sociala medier i vår prenumerationsförsäljning, där kommer vi att behöva göra mer.

Vad är det för nyanställningar ni ska göra?
– Vi har från årsskiftet rekryterat en till nyhetschef i Anna-Maria Carnhede samt en personalchef. Nu handlar det om att höja kvaliteten i tidningen under 2015 och vi hoppas kunna rekrytera starka profiler som medverkar antingen som frilansar eller deltidsanställda.

Fler avsnitt
Fler videos