Gå direkt till textinnehållet

Christina Jutterström:Personalen inser inte allvaret

Inför dagens styrelsemöte visar Sveriges Televisions VD Christina Jutterström inga signaler på att hon är beredd att backa – trots kraven på ledningens avgång och vågen av misstroendeförklaringar från personalen på SVT. “Jag önskar att alla som protesterar insåg allvaret”, säger hon till Journalisten.

Inför dagens styrelsemöte visar Sveriges Televisions VD Christina Jutterström inga signaler på att hon är beredd att backa – trots kraven på ledningens avgång och vågen av misstroendeförklaringar från personalen på SVT. “Jag önskar att alla som protesterar insåg allvaret”, säger hon till Journalisten.

Den verkställande ledningen, VD Christina Jutterström och programdirektören Leif Jakobssob kritiserades under förra veckan i oerhört skarpa ordalag av personalen på Sveriges Television. Fem olika misstroendeförklaringar mot SVT-ledningen antogs – och fler kan vara att vänta senare den här veckan.

– Det har inte varit en sådan mangrann uppslutning och ilska i leden från alla håll sedan SVT startade – även om det har blåst hårda vindar tidigare, säger Tommy Eklund, Sifs klubbordförande på SVT.

Annons Annons

Han misstänker att det finns en dold agenda, att ledningen är ute efter ett systemskifte.

– De vill lägga ner verksamheten på vissa orter, säga upp fast personal och lägga ut TV-produktionen på produktionsbolag. De vill göra SVT mera likt TV4, säger Tommy Eklund.

Misstroendevågen började i Malmö förra tisdagen, fortsatte i Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik och Stockholm i onsdags, följt av Luleå och Kiruna i torsdags och i fredags även av Örebro och Västerås.

Uttalandet i Örebro/Västerås är det skarpaste hittills, med det uttalade kravet att företagets verkställande ledning ska bytas ut.

”Vi anser att den föreslagna omorganisationen inte är förenlig med nuvarande sändningstillstånd, den riskerar att allvarligt skada SVT och själva kärnan i public service-tanken, alltså en produktionsapparat för allmän-TV spridd över landet. Därför bör SVT snarast få en ny verkställande ledning”, skriver personalen i ett gemensamt uttalande.

Personalen i Örebro anser att företagsledningen överskattat sin förmåga att leda SVT.

”Istället för en konstruktiv dialog med personalen om förändringsarbetet har man kört över oss. Alla beslut tycks redan vara fattade, alla synpunkter ges kalla handen, den företagsdemokratiska sprickan har vidgats till ett bråddjup.”

De anser sig helt ha tappat förtroende för VDn Christina Jutterström och programdirektören Leif Jakobsson eftersom de ensidigt frångått MBL-förhandlingarna med fackföreningar på företaget utan att ta någon notis om de invändningar som framförts – och konstaterar att

företagsledningen med sitt agerande inte enbart skapat en ilska och oro bland de anställda utan även på knappt två månader raserat stora delar av allmänhetens och politikernas förtroende för SVT som byggt upp av tusentals anställda under 40 år.

Christina Jutterström tänker dock genomdriva nedskärningarna på SVT, trots svidande misstroendeförklaringar från stora delar av personalen. Och hon har inga planer på att avgå.

– Det är styrelsens som avgör hur ledningen ska se ut, inte personalen, säger hon till Journalisten.

SVTs VD säger sig förstå att medarbetarna är oroliga inför åtgärdspaketet.

– Vi ska sköta nedbemanningen på ett så humant sätt som möjligt. Men det är nu det avgörs om SVT kan fortsätta att vara det stora public service-företaget också i framtiden. Då måste vi få loss pengar till programproduktionen, vilket vi kan göra genom att införa ny teknik och göra administrationen effektivare. Om vi inte lyckas innebär det en utarmning av kanalerna. Vi gör detta för att vi måste göra det.

Christina Jutterström önskar att alla som protesterar ”förstod det sammanhanget och insåg allvaret”. Hon pekar på att public service också måste satsa på tillväxt och skaffa sig medel till externa programmedarbetare.

Blir det därmed mer beställningar från produktionsbolag?

– Vi har en klart lagd gräns för våra inköp. De ska inte stiga över 2001 års nivå. I dag har vi en lägre nivå på inköpen än vi hade 2001. Leif Jakobsson och jag ska inte och vill inte göra SVT till ett beställarföretag. Vi kan inte heller göra det på grund av villkoren i SVTs sändningstillstånd.

Det har talats om att 155 personer ska bort från produktionsorterna ute i landet – stämmer det?

– I utgångsläget gällde det 155 personer. Nu har vi undantagit 55 tjänster i enhet Syd i en verksamhetsmodell som ännu inte är utvärderad. De besparingar som gäller i dag är 100 tjänster eller 50 miljoner kronor.

Har ni i verkställande ledningen tagit något intryck av kritiken?

– Vi har blivit tydligare. Vi har aldrig sagt att man ska upphöra med att göra allmän-TV ute i landet, men det blir i mindre utsträckning på mindre orter. Det här är en organisationsfråga. Alla kommer att upptäcka att det blir enklare att jobba med den nya tekniken, även ute i landet.

Varför måste förändringarna genomföras så snabbt?

– Vi behöver resurser till program när vi planerar för 2005. Vi måste veta vilka resurser vi har då. Jag har frågat Göran Persson om han kunde lova mera pengar till 2006. Det kunde han inte. Därför måste vi själva se till att skaffa oss resurser till programverksamhet. Därför höjs tempot.

Håkan Lindqvist

Fler avsnitt
Fler videos