Gå direkt till textinnehållet

Besked om P4 dröjer

Förslaget på en ny organisation för P4 kan inte klubbas förrän en ny VD är tillsatt. Det skapar frustration och oro i organisationen. – Folk mår dåligt, säger Sofia Bothorp, miljöombudsman på SR Blekinge.

Förslaget på en ny organisation för P4 kan inte klubbas förrän en ny VD är tillsatt. Det skapar frustration och oro i organisationen.
– Folk mår dåligt, säger Sofia Bothorp, miljöombudsman på SR Blekinge.

Sveriges Radio behöver göra stora besparingar efter det att regeringen ersatt den tidigare indexerade anslagsökningen med en årlig uppräkning med två procent. Löner, pensioner och andra kostnader ökar snabbare än uppräkningen. P4 behöver därför spara 47 miljoner kronor. Hur detta ska gå till har utretts på beställning av programdirektören Ewa Blomquist.

Enligt utredningens huvudförslag ska SR delas in i tio regioner som har ansvar för administration, budget och verksamhetsplanering. Cheferna för regionerna har ansvar för två till tre lokala kanaler. I dag har samtliga kanaler kanalchefer, teknikchefer och administrativa chefer.

De 26 lokala kanalerna ska enligt förslaget ha kvar en redaktionschef som är ansvarig utgivare och som har ansvar för programutbudet.

bryt

Utredningen har nu skickats på remiss till hela P4-organisationen. Ett förslag ska presenteras den 17 juni. Men något beslut kommer inte att tas förrän en ny VD finns på plats, vilket tidigast lär bli i höst.

Sofia Bothorp, miljöombudsman på SR Blekinge, konstaterar att många anställda mår dåligt av osäkerheten inför omorganisationen och vad som kommer att hända med företaget i framtiden.

– Det finns massor av människor som är frustrerade och oroliga. De är osäkra på om de ska få behålla sina tjänster och hur redaktionen kommer att se ut. Beslutet om hur organisationen ska se ut kommer att dra ut på tiden ytterligare eftersom den nya VDn måste sätta sig in i ämnet. Folk mår dåligt av osäkerheten, säger Sofia Bothorp.

SR Blekinge är tveksamma till den regionala indelningen som föreslagits: Blekinge, Malmö och Kristianstad. Kanalen hade föredragit att tillhöra Kalmar och Kronoberg.

bryt

Gunnar Svensson, kanalchef på SR Kristianstad, är tveksam till planerna på en administrativ regionalisering. Han tycker att SR har en ledningsorganisation som fungerar förhållandevis bra.

– Helst hoppas jag på en ny VD som säger att man måste titta på hela verksamheten och inte ta så mycket av en gren av företaget som redan är pressad och har en så hög produktivitet. Men det är bara en önskedröm, säger Gunnar Svensson.

Men måste organisationen förändras anser han att det förslag som finns, att Kristianstad administrativt slås ihop med Malmö och Blekinge, är bra.

– Det är bra att vi inte ensamma slås ihop med Malmö. Med två små stationer mot en stor blir det mera jämvikt, säger Gunnar Svensson.

Lasse Blomkvist, kanalchef för Radio Sjuhärad, är orolig för att redaktionerna kan förlora kontrollen över hur stationerna drivs om ansvaret för budgeten läggs på regioncheferna.

– Som platschef kommer du endast att ha ansvar för redaktionen, ingenting annat. Vi får hoppas att det inte tassas på det lokala uppdraget, för det är P4s framgångskoncept, säger Lasse Blomkvist.

bryt

Det finns även ett så kallat osthyvelförslag där de 26 kanalerna ska försöka spara 47 miljoner genom att dra in på stort och smått.

– Det går inte att spara mer inom de lokala kanalerna. Vi har inget mer att ta av. Jag är inte beredd att spara mera. Vi kan exempelvis inte ta in vikarier. Det är ingen bra arbetsmiljö för de anställda. Då är det bättre att skära i toppen än i botten. För arbetsmiljön och programmen är det bättre med regioner än osthyveln, säger Margaretha Simm, kanalchef för SR Östergötland.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos