”Knutson använder känsloargument om mat och cancer”

28 november, 2018

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT SvDs artikelserie om mat och cancer baseras på den mest genomgripande genomgången av forskningen kring mat och cancer som gjorts på tio år. Journalistens krönikör Ulrika Knutson använder tyvärr rent känslomässiga argument i sin kritik av serien.

I en krönika om vetenskap i Journalisten den 7 november ifrågasätter Ulrika Knutson SvDs artikelserie om mat och cancer, tyvärr med rent känslomässiga argument.

SvDs journalistiska uppdrag är att sprida kunskap som är sann och relevant, inte att hemlighålla sådan information. Det gäller även om enskildheter kan uppfattas som skrämmande.

SvDs artikelserie, som består av åtta delar, baseras på den största och mest genomgripande genomgången av forskningen kring mat och cancer som gjorts på tio år. Den förra rapporten från Världscancerforskningsfonden, WCRF, kom 2008 och har sedan dess varit baslitteratur för all världens dietister och nutritionister på universitet och på myndigheter som Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Även WHOs cancerforskningsinstitut IARC kopplade så sent som 2017 fetma till 13 olika sorters cancer.

Den svenska cancerrehabfonden, Dietisternas riksförbund och flera landsting uppger att de aktivt arbetar för att försöka nå ut med just den information som SvD förmedlat i artikelserien. Serien beskriver också sjukvårdens egna uppföljningar av de ofta bristfälliga kostråd som ges vid landets onkologiska kliniker. Men dessa centrala delar i artikelserien nämner inte Ulrika Knutson, utan lyfter ur sitt sammanhang ett citat ur en intervju med en patient som genomgått cancerbehandling, tyvärr på ett sätt som kan tyckas förminskande. Enligt WCRFs rekommendationer och gällande svenska vårdprogram har patienten rätt till kostrådgivning som minskar risken för att åter insjukna i cancer. Serien visar på stora brister i detta arbete.

I vår intervju med patienten ifråga framkom att en av de allra första sakerna hon gjorde efter att ha fått sitt cancerbesked var att googla på mat och cancer, i önskan om att försöka göra någonting.

Om SvD undanhöll sann och relevant information om kopplingen mellan mat, fetma och cancer, skulle våra läsare hänvisas till att själva försöka hitta information på nätet. Risken är då att de skulle hamna i händerna på oseriösa ryktesspridare, av just det slag som sprider falsk information om vaccin.

                                                                             Maria Sundén Jelmini,

                                     chef för Svenska Dagbladets nyhetsredaktion.

 

SVAR från Ulrika Knutson:
   Efter min krönika har jag väntat på en reaktion från SvD, men när den väl kommer handlar den inte om saken. Med emfas försvarar SvD:s Maria Sundén Jelmini forskningen som artikelserien bygger på. Jag har aldrig kritiserat denna forskning, tvärtom skriver jag att den säkert "bygger på beprövad evidens". Allt annat vore ju egendomligt.

  Maria Sundén Jelmini anser att jag använder känslomässiga argument. Det är fel. Det är tidningen som använder känslomässiga grepp i presentationen av sin artikelserie, framför allt ett alarmistiskt tonfall. Jag gör en stilistisk analys av dessa känslomässiga grepp, och den utfaller inte till SvDs fördel. Men det finns goda möjligheter till skärpning. Ämnet kommer säkert tillbaka. 

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies