Göransson svingar
ogrundade anklagelser

13 oktober, 2016

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Mikael Holmström har i Journalisten dokumenterat en rad sakfel i Mattias Göransson omfattande Filterreportage om en påstådd svensk trollfabrik. Det är komprometterande fel för Göransson, som väcker frågor om trovärdigheten i hans journalistik i stort.

Uppenbara sakförhållanden förvrängs, fakta redovisas selektivt för att passa in i Göranssons teser och den som kritiseras ges inte en chans att redovisa sina bästa argument.

Att Mikael Holmström har drabbats av Mattias Göranssons oetiska arbetsmetod är tydligt för den som sätter sig in i sakförhållandena.

Jag har följt diskussionen i min roll som utgivare på DN, och sett hur Göransson tillåtit sig att svinga nya ogrundade anklagelser mot en seriös och erfaren journalist.

Som att Mikael Holmström vägrat svara på frågor i radioprogrammet Medierna, när fakta är att han ställt upp på en längre intervju i programmet. Som att hans svar på kritiken skulle vara hummanden när Holmström i själva verket gett utförliga förklaringar – men som Göransson uppenbarligen inte är intresserad av att redovisa.

I sitt inlägg i Journalisten erkänner Mattias Göransson en felaktighet i sitt reportage och bagatelliserar andra. Göransson fortsätter sedan att sprida nya, ogrundade påståenden.

Dessa är just påståenden, och de blir inte sanna bara därför att Mattias Göransson sätter sitt namn under dem.

Ta Mikael Holmströms senaste avslöjande om att tidigareläggningen av stridsgruppen på Gotland föregicks av ett ökat hot från Ryssland.

Mattias Göransson skriver: ”I princip alla berörda dementerade också Holmströms uppgifter: Försvarsmakten, Riksdagens försvarsutskott och statsminister Stefan Löfven."

Verkligen?

Fem dagar före DN:s publicering hade Försvarsmakten sagt att ingen särskild händelse, utan omvärldsläget, låg bakom tidigareläggningen av truppen. Dessa formuleringar upprepades visserligen nu, men därefter valde Försvarsmakten tystnad: "Vad gäller DN:s uppgifter kommenterar vi inte vår underrättelseverksamhet". (TT) "Vår underrättelseverksamhet kommenterar vi inte av sekretesskäl. Därför vad vi vet och inte vet är sådant man inte pratar om helt enkelt. Så fungerar det" (DN).

Försvarsutskottet dementerade inte utan begärde tvärtom att försvarsdepartementet skulle informera dem närmare om DN:s uppgifter. Stefan Löfven sade: "Det finns inget direkt militärt hot mot Sverige" (TT), "Vi upplever inget direkt hot mot Sverige" (DN). I Ekot kommenterade försvarsminister Peter Hultqvist en påstådd konflikt mellan beskrivningarna i DN:s nyhetsartikel och uttalanden från ÖB med orden: ”Nu kanske inte livet är så enkelt som att man kan lägga upp det på det sätt som du gör nu.”

Hur olika aktörer valt att tolka DN:s publicering kan vi inte ta ansvar för. Påståenden om en ”enskild" eller "särskild händelse", "direkt hot" eller "ett direkt militärt hot" förekommer inte i Mikael Holmströms artikel. Där talas det i stället om ”ett ökat hot från Ryssland” (ingress) och om helt nya uppgifter om ”ett ryskt hot mot Sverige” och ett ”höjt hot” (brödtext), enligt källor med insyn i underrättelseläget och Sveriges militära beredskap. Hotet är topphemligt och innehållet får inte röjas.

Några dementier eller begäran om rättelser har inte framförts till mig som ansvarig utgivare. Den totala dementin, som Mattias Göransson ger sken av, existerar inte. 

Med god vilja kan Göranssons beteende tolkas som ännu ett exempel på journalistiskt slarv – han förmår inte att källkritiskt förhålla sig till vad DN faktiskt publicerat och vad makthavare egentligen säger, vad de förnekar och vad de inte förnekar.

Fast Mattias Göranssons senaste inlägg är mer problematiskt än så.

Med tanke på att han har rollen som chefredaktör är det anmärkningsvärt hur lätt han tar på utgivaransvaret. Att ta fram och kontrollera strängt sekretessbelagda uppgifter är ingen lek. Mikael Holmström använder i huvudsak öppna och redovisade källor. Ibland måste vissa källor skyddas, exempelvis när Holmström 2015 avslöjade att de svenska FN-soldaterna i Mali saknade mat.

Detta är normal, granskande journalistik. Men när just Ryssland kommer på tal, då reagerar Göransson och kräver att uppgiftslämnarna ska röjas. Det är en uppmaning till brott mot grundlagens meddelarskydd och något som en ansvarig utgivare omöjligen kan medverka till.

Jag har följt Mikael Holmströms arbete i många år, under de senaste 1,5 åren nära i hans roll som säkerhetspolitisk reporter på DN.

Därmed har jag haft möjlighet att granska underlag till publiceringar utförligt och ställa mängder av kontrollfrågor, när så krävts. I det arbetet har även andra redaktörer varit inblandade, vilket är brukligt på DN:s redaktion. Något enmansarbete existerar inte.

De beskrivningar som Mattias Göransson ger av Mikael Holmströms journalistik är ett lågt försök att försöka svärta ned en av Sveriges mest erfarna och skickliga reportrar.

                                     Peter Wolodarski
                                     chefredaktör och ansvarig utgivare Dagens Nyheter

 

Läs Mikael Holmströms första inlägg här.

Läs Mattias Göranssons svar här.

Kommentarer

Det finns 3 kommentar på sidan.

Inlagt av Stig Henriksson tors, 2016-10-13 14:05

Representanter för försvarsdepartementet besökte idag Försvarsutskottet och upprepade det som sades första gången; nej, ingen särskild händelse eller någon synonym till detta uttryck föranledde beslutet om den förtida placeringen på Gotland.
Och såvitt jag sett har detta påstående om att så skulle varit fallet aldrig belagts, så där har nog Mattias Göransson i sak rätt - och Mikael Holmström fel.

Inlagt av Lars Hall tors, 2016-10-13 15:34

Vare sig Stig Henriksson eller någon annan med försvars- och säkerhetspolitiskt intresse kan rimligen vara förvånad över det faktum att försvarsutskottets ledamöter inte delges kvalificerat hemliga uppgifter. Det finns synnerligen goda skäl till att en sådan ordning råder - det är på intet sätt Stig Henriksson obekant.

Inlagt av Musse fre, 2016-10-14 09:11

Tänk att det ska vara så svårt att begripa. Makthavare vill ibland varken dementera eller bekräfta tidningsuppgifter, i det här fallet av diplomatiska skäl för att skydda relationen till en främmande makt. Vad gör man i stället? Jo, man dementerar något annat som inte står i artikeln. En elegant låtsasdementi. På så sätt räddar man ansiktet på både sig själv, den seriösa reportern och även fiendemakten. Sedan klampar andra, mer amatörmässiga, journalister in som varken kan läsa innantill eller förstår spelet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies