Gå direkt till textinnehållet

Visions ökning var gratisprenumeration

Den betalda upplagan sjönk — ändå redovisar tidningen Vision en ökning på 195,3 procent i senaste TS-mätningen. Hela ökningen består av gratisprenumerationer till branschfolk inom IT, reklam och medier.

Den betalda upplagan sjönk — ändå redovisar tidningen Vision en ökning på 195,3 procent i senaste TS-mätningen. Hela ökningen består av gratisprenumerationer till branschfolk inom IT, reklam och medier.

Det är skillnad på att vara tidskrift och dagstidning när Tidningsstatistik, TS, mäter en tidnings upplaga.

Dagstidningar får bara ha totalt fem procent friexemplar. Tidskrifter får ha hur många som helst. Den spärr på 30 procent som fanns tidigare togs bort 1995.

Annons Annons

Har en namngiven mottagare fått tidningen i minst tre månader så får det tas med i upplagestatistiken.

Därför har tidningen Vision första halvåret i år kunnat redovisa vad densjälv kallar ”den överlägset starkaste ökningen i årets statistik”, genom att skicka tidningen gratis till anställda i IT-, reklam- och mediebranschen, trots att de inte bett om något friexemplar

Ökningen blev 16 800 exemplar. Eller 195,3 procent. Att den sålda upplagan inte gick särskilt bra märks först när man lusläser TS-siffrorna. Fullt betalande prenumeranter minskade till 2 800 exemplar. Med lösnummer och rabatterade abonnemang tappade tidningen 300 exemplar från samma period året före.

Men den upplaga på 25 400 exemplar som redovisas på TS hemsida och tidningen Vision består till 88 procent av gratisläsare, alltså 22 300 exemplar. Att Journalisten överhuvudtaget intresserar sig för hur många av Visions läsare som betalat för tidningen, upprör chefredaktören Peppe Engberg.

– Det är ett helkorkat resonemang som inte säger någonting om i fall man läser tidningen. Jag fattar inte hur man kan tycka att det är intressant överhuvudtaget i dag. I så fall skulle hela Internet vara ointressant.

Där är det ju ingen som betalar någonting, säger han. Upplaga har inte längre någon bäring på vad som är ett framgångsrikt tidningskoncept, menar Peppe Engberg. Det gäller också räckviddsmätningar som Orvesto, där intervjuade får svara på vilka tidningar de läser och gärna svarar att de läser mer än de verkligen gör.

– Annonsörer och medierådgivare vet hur mycket ljug det är i det där. De är mycket smartare. De ser på om de förknippas med ett vinnande koncept eller med något på dekis, säger Peppe Engberg samma dag som det blivit känt att veckotidningen Vision under hösten blir morgontidning med utgivning två dagar i veckan.

Det har gått snabbt för den i dag Spray-ägda tidningen. Och Peppe Engberg räknar med att 17–20 personer ska nyanställas på redaktionen i höst.

Men när Vision blir morgontidning ska gratisläsarna förvandlas till betalande prenumeranter. De pengarna ska göra Vision mindre känslig för annonskonjunkturen. Yvonne Pernodd, VD för Tidningsstatistik AB, bekräftar att en tidskrift med TS-upplaga i princip kan bestå av enbart friexemplar.

– Vi talar om hur det ser ut och redovisar de siffror som finns. Sen är det upp till tidskriften själv hur den presenterar det, säger Yvonne Pernodd som lovar att Tidningsstatistiks redovisning av vad upplagesiffrorna innehåller ska bli tydligare.

– Jag har sagt till att vi ska lägga ut fördelningen av upplagan på vår hemsida. Eftersom det är så intressant att se vad delarna består av så måste den finnas där.

Men alla trender går inte åt samma håll. En tidning som redan har kvitto på att den gjort om gratisläsare till betalande prenumeranter är Internet World.

– Den redovisar för första halvåret en liten minskning av sin totala upplaga, men kan då visa att en stor andel friexemplar konverterats till rabatterade abonnemang, berättar Yvonne Pernodd.

Helt gratisutdelade tidningar som Metro redovisas också av Tidningsstatistik AB men då kallas mätningen Reklamstatistik. Den visar hur många tidningar som levereras men inte returer eller hur upplagan fördelas.

borge.nilssontextra.se

Fler avsnitt
Fler videos