Gå direkt till textinnehållet

Utredning: 8 Sidor bör inte ingå i public service

8 Sidor, nyhetstidningen för de som har lässvårigheter, bör inte ingå i public service. Det har en statlig utredning slagit fast.

Utredningen anser att 8 Sidor inom SR, SVT och UR inte är förenligt med den nuvarande regleringen av public service-verksamheten.

Regeringen anser att 8 Sidor ska tas över av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Utredningen föreslår att produktionen av tidningen bör upphandlas för att tillgodose behovet av en oberoende ansvarig utgivare som är frikopplad från myndigheten.

Bakom förslaget att tidningen i framtid skulle ingå i public service stod Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag.

Utredningen går nu ut på remiss till den 30 augusti.

Fler videos
Fler avsnitt