UNT klandras för att
inte ha publicerat namn

9 juni, 2017

MEN-beslut Upsala Nya Tidning klandras av Pressens Opinionsnämnd för att anonymiserat fyra forskare som friats från misstankar om forskningsfusk.

I september publicerade Upsala Nya Tidningen en artikel med rubriken ”Nationalekonomer frias från fuskmisstankar”.

Tidningen hade tidigare skrivit om fyra forskare som anklagats för forskningsfusk av en professor vid Stockholms universitet. I de tidigare publiceringarna hade samtliga namngivits. Men i den uppföljande artikeln i september där det konstaterades att samtliga friats från anklagelserna namngavs de inte. De namngavs inte heller i den ursprungliga version av artikeln som publicerades på tidningens webbplats. I en uppdaterad version av nätartikeln namngavs samtliga fyra.

Allmänhetens Pressombudsman (PO) skriver: ”När tidningen valde att publicera namnen på de personer anklagelserna avsåg, inträdde samtidigt en pressetisk skyldighet att informera läsarna för den händelse anklagelserna skulle visa sig grundlösa.” PO menar att agerandet inte kan anses förenligt med god publicistisk sed. PON delar POs bedömning och klandrar UNT.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies