Gå direkt till textinnehållet

TV 4 JO-anmäler M-politiker

TV 4 Nyheterna Uppsalas reporter Magnus Hellström (bilden) JO-anmäler kommunstyrelsens ordförande i Uppsala Fredrik Ahlstedt (M) för att ha raderat mejlkorrespondens mellan honom och it-företaget CGI.

Journalisten berättade tidigare i veckan att Uppsala kommun vägrat lämna ut kommunstyrelseordförandens mejl till TV4 Nyheterna Uppsala med hänvisning till att mejlen var raderade. Mejlen finns kvar i systemet som säkerhetskopior (back up) men dessa räknas inte som allmän handling fastslog kammarrätten i Stockholm i förra veckan.

Det handlar totalt om knappt 800 mejl som skickats mellan Fredrik Ahlstedt (M) och it-företaget CGI sedan januari 2013. Ahlstedt anser att mejlen är privata. Ahlstedt är anställd på CGI men tjänstledig för att arbeta heltid som kommunalråd.

Bakgrunden till att TV 4 vill ha ut mejlkonversationen mellan Ahlstedt och CGI är att allianspartierna i kommunfullmäktige vill lägga ut kommunens it-hantering på entreprenad. CGI är ett av de företag som kan komma att komma in med ett anbud i en eventuell framtida upphandling.

– Ett principbeslut är redan fattat och kommunrevisionen har beslutat att granska hanteringen för att utreda Ahlstedts roll, berättar Magnus Hellström, som är den reporter på TV4 Nyheterna Uppsala som nu med redaktionens stöd beslutat att JO-anmäla kommunstyrelsens ordförande.

– Det vore väldigt anmärkningsvärt om en person som kan ha så starka särintressen skulle kunna ha laglig möjlighet att radera dessa handlingar. Det är det jag vill att JO ska pröva, säger Magnus Hellström.

Vet ni när mejlen raderades?
– Nej, vi har fått ut vissa loggar så vi vet att det har skickats knappt 800 mejl mellan januari 2013 och januari 2014, de har alltså har raderats. Vi har begärt ut alla mejl som skickats sedan han tillträdde som kommunstyrelsens ordförande i februari 2012 men vi har inte fått någon logg för 2012 så vi vet inte om det finns några mejl då.

– Efter att vi begärde ut mejlen i januari i år verkar mejlkommunikationen mellan Ahlstedt och CGI ha upphört, säger Magnus Hellström.

Journalisten söker Fredrik Ahlstedt.

Fler videos
Fler avsnitt