Gå direkt till textinnehållet

TU: ”Höj nivån på mediestödet”

TU motsätter sig att medlemskap i ett medieetiskt system ska vara en möjlighet för att få mediestöd. Samtidigt vill organisationen att stödnivån höjs. Det framgår i organisationens remissvar om Medieutredningen.  

I november förra året presenterade utredaren Anette Novak Medieutredningens slutbetänkande. Ett centralt förslag är ett nytt mediestöd som föreslås ersätta dagens driftstöd från 2018, som Journalisten tidigare skrivit om. Dagens innovationsstöd och distributionsstöd föreslås bli kvar.

TU skriver i sitt remissvar att man vill behålla dagens system där endast ”medier som har ett redaktionellt innehåll bestående av allsidig nyhetsbevakning och kritisk granskning av för demokratin grundläggande processer och skeenden” ska kunna få stöd. TU anser dessutom att stödnivåerna bör höjas. Organisationen är generellt sett positiv till en teknikoberoende lagstiftning för mediestöd.

TU säger däremot nej till att medlemskap i ett medieetiskt system ska vara en möjlighet för att få mediestöd. TU säger också nej till att man inför ett återbetalningskrav av mediestöd vid vinst inom koncern.

Medieutredningens förlag på att skapa ytterligare ett public service-bolag får kritik.

”Om staten inte ens med tre public service-bolag klarar av att uppfylla sitt uppdrag, så är lösningen inte att inrätta ett fjärde bolag,” skriver TUs chefsjurist Per Hultengård.

TU skriver att framtida mediepolitiska beslut och stödsystem bör ha en helhetssyn som även omfattar public service.

”Medieutredningen har gjort en bra kartläggning av hur medielandskapet snabbt förändras, men glömmer – i sin iver att göra något nytt – att det faktiskt finns en infrastruktur som alltjämt, och fortsatt, fungerar.  Det är viktigt att, i det framtida mediepolitiska byggandet, ta till vara och ta med sig detta,” säger TUs VD Jeanette Gustafsdotter.

TU är positiv till skärpta straff för hot mot journalister och fortsatt utveckling av samdistribution av post och tidningar.

Journalistförbundet är positivt till Medieutredningens förslag om att presstödet ersätts av ett mediestöd till nyhetsmedier, som Journalisten skrivit om.

Fler avsnitt
Fler videos