Gå direkt till textinnehållet

Stöd för Gert Lundstedt: ”En samlande kraft”

Majoriteten i Frilans Riks styrelse uppger att de har förtroende för Gert Lundstedt som ordförande. Norra Norrlands frilanssektion uttalar sitt stöd för ledningen.

Konflikten inom Frilans Riks styrelse har utspelats inför öppen ridå i Journalisten den senaste veckan. En har avgått och en har tagit en paus från styrelsearbetet på grund av konflikten, och uppger att de utsatts för härskartekniker, samt menar att det finns ett demokratiskt underskott i styrelsen eftersom ekonomiska beslut inte alltid förankras i styrelsen.

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt som fått utstå hård kritik har uppgett att han har haft svårt att förstå vad konflikten handlar om, samt att alla beslut förankras i styrelsen.

Journalisten har kontaktat övriga personer i styrelsen, och ställt frågor om konflikten, mot löfte om anonymitet.

Annons Annons

En majoritet i styrelsen uppger att de har förtroende för Gert Lundstedt som ordförande.

”Gert har mitt fulla förtroende som ordförande och har alltid haft det”, uppger en av dem.

Enskilda har avstått från att svara.

Konflikten har också skapat oro kring det framtida styrelsearbetet i Frilans Riks. En person i Frilans Riks styrelse uppger att konflikten kom som en chock och att hen mått dåligt av den: ”Jag känner mig illa behandlad men vill helst inte ödsla mer av men energi på detta. Jag vill fortsätta med viktigt fackligt arbete”, uppger hen.

Konflikten har väckt reaktioner inom Frilans Riks och kritik har riktats åt båda håll i sociala medier.

På måndagskvällen kom också ett stöduttalande för Gert Lundstedt och Frilans Riks ledning från Norra Norrlands frilanssektion. Sektionen menar att påhoppen har varit orättvisa:

”Ingen är perfekt men vi vill ändå – så länge anklagelserna inte bevisats – ge Gert Lundstedt och Frilans riks styrelse vårt fulla stöd. Ingen ska behöva löpa gatlopp på detta vis utan att kritikerna konkret kan visa trovärdigt underlag för sina anklagelser. Här vilar en stor del av ansvaret på tidningen Journalisten”, skriver sektionen i uttalandet, som avslutas:

”Med tanke på hur svårt det är att få journalister att engagera sig fackligt, är samlande krafter oerhört viktigt. Gert Lundstedt är enligt oss en sådan samlande kraft, till skillnad från de kritiker som nu valt att hoppa av.”

Fler avsnitt
Fler videos