Gå direkt till textinnehållet

SJF mister monopol på ID-presskort

Journalistförbundet är inte längre den enda organisation som utfärdar ID-presskort. Även SIF har fått klartecken att ge ut kort till sina medlemmar.– SIF vill stjäla legitimitet av Journalistförbundet, säger Magnus Lindström, ombudsman på SJF.

Journalistförbundet är inte längre den enda organisation som utfärdar ID-presskort. Även SIF har fått klartecken att ge ut kort till sina medlemmar.

– SIF vill stjäla legitimitet av Journalistförbundet, säger Magnus Lindström, ombudsman på SJF.

Ingen lag reglerar vilka som får ge ut presskort. Det kan vem som helst göra.

Annons Annons

Däremot kan inte vem som helst ge ut presskort som samtidigt är ID-kort. Då måste man följa en godkänd standard och bland annat uppfylla postens och bankernas säkerhetskrav.

I Sverige är det klassningssällskapet Det Norske Veritas och dess certifieringskommitté som avgör vilka som får ge ut såna kort.

Länge har det inte varit några problem med att SJF ensam kunnat utfärda ID-presskort åt sina medlemmar. Till och från har skojare gjort försök hos dem som trycker presskort, men de har alltid fått nej.

Men i våras vände sig SIF till certifieringskommittén med en begäran om att få ge ut ett ID-presskort. SIF organiserar ett begränsat antal journalister, framför allt på Sveriges Radio.

I våras hade Certifieringskommittén ett möte med företrädare för bland andra SJF, TU, Sveriges Tidskrifter och SIF.

Journalistförbundet vände sig mot SIFs begäran eftersom man ansåg att de inte kan avgöra vilka som är journalister.

– SIF har en helt annan syn på vilka som är journalister än vad vi har, säger Magnus Lindström, ombudsman på SJF.

Lindström har uppfattat SIFs definition på yrket som att de betraktas som journalister som ”yrkesmässigt söker och inhämtar information”.

– Det skulle öppna för PR- och reklamfolk och informatörer att kalla sig journalister och få ID-presskort.

Enligt SIF ägnar sig SJF åt ”omodernt skråtänkande” när man vill värna om yrkets gränser.

Certifieringskommittén har begärt att mediebranschen ska skapa kriterier på vilka som är journalister.

Frågan är viktig för SJF vänder sig mot tanken att exempelvis PR-folk via presskort skulle få tillträde till presskonferenser eller brottsplatser.

I september hölls ett nytt möte. Då föreslog SIF att man skulle bilda en branschkommitté som skulle granska vilka personer som var journalister. Certifieringskommitténs ordförande ansåg att om branschen inte kan enas så har ingen rätt att ge ut presskort.

I höst hölls ett möte där SJF, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, med flera, deltog.

Man kom då fram till att det i den uppkomna situationen var bättre att ta bort den exklusiva rätten att ge ut presskort. SJF kan leva med att varje yrkesgrupp får ge ut sitt kort.

Men nu hade certifieringskommittén svängt och ville att det skulle finnas presskort. Kommittén har bestämt sig för att pröva vad som ska gälla.

– Den dag branschen kan enas och får fram kriterier på vad som är journalistik kan vi ta ställning till det, säger Stina Wibom på Det Norske Veritas och sekreterare i certifieringskommittén. Men vi behöver ett material att stödja oss på, säger hon.

Så länge branschen inte kan enas om det får SIF ge ut sitt presskort. I princip skulle även Statstjänstemannaförbundet, HTF eller andra förbund som har medlemmar som jobbar inom medier kunna ge ut presskort.

– Då får man tänka sig kort i någon annan form, säger Magnus Lindström. Den gamla situationen med normerande presskort försvinner. Det enda som är klart är att det inte får stå att det är presskort. Dagens Nyheter skulle till exempel kunna ge ut ett kort där man intygar att en person är redaktionell medarbetare och journalist.

Lindström tror inte att SJF får några problem med att legitimera sina medlemmar utan att använda ordet press. Det kan till och med vara en fördel med det: om inga riktiga presskort finns blir det svårt att utfärda falska presskort. Ingen kan till exempel använda SJFs eller DNs logotyp på sina kort. I så fall vore det förfalskning.

– Möjligen blir det svårare att använda korten utomlands. Men då kan ju SJF utfärda internationella presskort.

Varför är det så viktigt för SIF att få utfärda presskort?

– Vi har medlemmar som befinner sig inom det journalistiska yrkesområdet, säger Ulf Sarlén på SIF. Det gäller främst Sveriges Radio, men i mindre omfattning också tidningar.

Hur definierar ni vilka som är journalister?

– Det är de som aktivt medverkar till att framställa journalistiskt material.

Enligt Sarlén räknas inte reklam- eller PR-folk dit. Han anser också att det är tveksamt om folk på företagens presstjänster ryms inom SIFs definition. Sarlén förutsätter att medlemmarna ska följa de vedertagna spelreglerna för press, radio och TV.

Ulf Sarlén betonar att den yrkeskategori som SIF vill utfärda presskort åt ska uppfylla två krav:

* de ska utföra journalistiskt arbete

* de ska ha behov av presskort för att kunna komma in på olika evenemang.

Omkring 500 medlemmar kan vara berättigade till SIFs presskort, uppskattar Sarlén. Han tror att antalet kan öka eftersom SIF också har frilansande ensamföretagare som behöver journalistisk legitimitet.

SIF har ännu inte utfärdat något presskort, men har fått in 400 ansökningar.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos