Gå direkt till textinnehållet

S-politiker försökte stoppa reporter

Blekingetidningen Sydöstrans kommunala granskningar har fått s-politikerna i Karlshamn att utöva påtryckningar på tidningen. Politikerna har bland annat förmedlat missnöje med tidningens val av reportervikarie.

Blekingetidningen Sydöstrans kommunala granskningar har fått s-politikerna i Karlshamn att utöva påtryckningar på tidningen. Politikerna har bland annat förmedlat missnöje med tidningens val av reportervikarie.

Sydöstrans granskningar av kommunen har skapat missnöje bland politikerna i Karlshamn. Socialdemokratiska företrädare har suttit i diskussioner med tidningen om det sätt på vilket kommunen beskrivits i Sydöstran och under ett möte på tidningen måndagen den 12 maj framfördes kritik mot att reportern Glenn Möllergren åter påbörjat ett sommarvikariat på Sydöstran.

– De här problemen har vi bara haft i Karlshamn. Politikerna där begriper inte vilka spelregler som gäller, säger Anna Börje, redaktionschef på Sydöstran.

Har politikerna utövat påtryckningar mot tidningen?

– Ja. Man har uppvaktat VDn, kallat till möten, vänt sig till tjänstemän på kommunen, till tidningens ekonomichef, annonschef och verkat via Netport, en kommunstödd näringsverksamhet i Karlshamn.

Anna Börje framhåller att det har varit en jobbig tid, där tidningsmedarbetarna varit tvungna att försvara och förklara självklarheter.

– Att man har riktat in sig på Glenns vikariat är mest för att han är ung, och framstår som ett lätt byte. Egentligen handlar det inte om honom utan om en lång tids redaktionell granskning av Karlshamn, förklarar hon.

bryt

Glenn Möllergren har i flera artiklar granskat kommunen, bland annat ledde artiklar om Väggaskolan till att rektorn förbjöd journalister att vistas på skolområdet utan att först anmäla sig hos skolledningen.

Milan Djelevic, ansvarig för Sydöstrans lokalredaktion i Karlshamn, framhåller att den kommunala granskningen mött stort motstånd:

– Osämjan har pågått länge och har varit oerhört påfrestande för redaktionen. Bland annat ökade missnöjet efter en artikelserie om det kommunala bostadsbolaget Kabo. Politikerna har ofta framfört missnöje, men har bara begärt genmäle eller rättelse i enstaka fall och då gällde det detaljer i ett mindre antal artiklar, säger han.

Sydöstran är en socialdemokratisk tidning, med LO-facket och SAP som största ägare. Nyligen har det beslutats att det privatägda tidningsförlaget Albinsson & Sjöberg ska bli ägare till 43 procent av tidningen.

VD är Sterne Johannesson, tidigare LO-ordförande i Blekinge, som dock saknar tidigare publicistisk erfarenhet. Under mötet den 12 maj redogjorde han för de redaktionella medarbetarna om en förfrågan från politikerna om varför Glenn Möllergren påbörjat vikariat på tidningen.

bryt

Den 19 mars hade representanter för tidningen ett möte med politikern Kenneth Hake och Jan-Erik Abrahamsson, ombudsman på LO Blekinge, som då ville diskutera möjligheten att tidningen skulle inrätta en speciell kommunreportertjänst. Frågan avfördes dock av redaktionen med hänvisning till att det inte fanns ekonomi för detta.

– Mötet hölls på mitt initiativ för att klargöra de journalistiska spelreglerna. Personerna valdes ut som representanter för dels fackföreningsrörelsen, dels partiet, säger Anders Hagquist, Sydöstrans chefredaktör.

Jan-Erik Abrahamsson, säger dock att han inte har någon kritik mot tidningens bevakning:

– Jag har ingen aning om det har funnits kritik mot tidningen. Vad jag vet är den kommunala bevakningen bra och jag har inga klagomål på Sydöstran. Ägarna ska inte påverka tidningens journalistik, det är en fråga för redaktionen och journalisterna själva.

bryt

Glenn Möllergren bekräftar dock att det har funnits stor bitterhet i relationen mellan politiker och tidningens medarbetare, och att det försvårat och påverkat hans arbetssituation:

– Ibland är relationerna normala, ibland mycket bittra. Politikerna identifierar sig starkt med kommunen, till exempel sade kommunalrådet Torsten Magnusson till mig ”Din jävla journalistik tolererar jag inte.”

Sydöstrans chefredaktör och ledarskribent, Anders Hagquist, upplever inte att det har funnits öppna påtryckningar på tidningen från ägare och socialdemokratiska politiker:

– Nej, inte direkt. Under förra året fanns det en hel del kritik, men den hörde jag mest via omvägar. Jag har en känsla av att man i Karlshamn sedan lång tid kanske haft svårt med en tuff journalistisk bevakning ibland.

Anders Hagquist medger att det under det möte som hölls i måndags på tidningen visserligen hade tagits upp externa synpunkter på tillsättningen av en vikarie i Karlshamn men anser inte att det var direkta ägarkrav, utan mer var att betrakta som läsaraspekter.

Kom det i mars förslag från socialdemokratiskt håll om att tidningen borde inrätta en kommunreportertjänst?

– Jag har inte fört den diskussionen med några politiker. Den typen av kontakter finns inte. Jag har haft några diskussioner med kommundirektören Bengt Mattsson, och har träffat fackliga funktionärer där vi diskuterade arbetsformer. Det var väl någon månad sedan. Vi har haft en diskussion kring arbetsformerna med LO, partiet och platschefen. Det händer att man träffas, och pratar om allt från spelreglerna till annat. Det är en ständigt pågående diskussion. Finns det tid och möjlighet ställer man upp på det, förklarar Anders Hagquist.

bryt

Bengt Mattsson, kommundirektör som även varit drivande kraft i det kommunstödda upplevelseföretaget Netport, uppges av flera vara den som tryckt på för att få bort Glenn Möllergren:

– Tidningens bevakning har inte varit dålig generellt. Däremot har det varit dålig kvalitet på en journalist och det här har hållit på länge. Vi har varit oroliga över kvalitetsproblemen och felaktigheterna. Vi behöver två starka tidningar i området. Vi har haft en bra dialog med Sydöstran om det och det är de mycket medvetna om, förklarar han.

– Det enda vi vill bry oss om är att vi får korrekta citat och fakta. Vi har fått in tillrättalägganden i tidningen. Problemet handlar bara om en journalist, en individ, som inte fått fakta rätt. Jag är helt nöjd med de diskussioner vi har haft med Anders Hagquist, och efter att vi pratat igenom det här är frågan utagerad.

Sterne Johannesson, tidningens VD, säger sig inte känna till att Sydöstrans relation till kommunpolitikerna skulle vara ansträngd:

– Nej, det känner jag inte till. Jag pratade nyligen med Hake på arbetarkommunen och har inte hört att det skulle vara några problem.

Men har du pratat med de som jobbar på tidningen om frågan?

– Nej, det där sköter chefredaktören på tidningen.

Journalisten har utan framgång sökt kommunstyrelsens ordförande Torsten Magnusson, vars sekreterare vid två tillfällen under två dagar sagt att han kommer att ringa upp. Det har han inte gjort

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos