Gå direkt till textinnehållet

Riksdag&Departement:Individuellt avtal om upphovsrätt

Tidningen Från Riksdag&Departement har skrivit ett upphovsrättsavtal med sin arbetsgivare. Det är ett individuellt avtal mellan de enskilda journalisterna och tidningens chefredaktör. Medarbetarna får ingen ekonomisk ersättning när texterna läggs ut på hemsidan.

idningen Från Riksdag&Departement har skrivit ett upphovsrättsavtal med sin arbetsgivare.

Det är ett individuellt avtal mellan de enskilda journalisterna och tidningens chefredaktör. Medarbetarna får ingen ekonomisk ersättning när texterna läggs ut på hemsidan.

– Vissa kanske tycker att det är ett dåligt avtal eftersom vi inte får några extra pengar. Men det viktigaste för oss var att få kontroll över det material vi producerar. Arbetsgivaren ville lägga ut tidningens material på Riksdagens hemsida. Det motsatte vi oss, säger Per-Anders Sjögren, fackklubbens för detta ordförande på Från Riksdag&Departement.

I det nya avtalet står det att medarbetarna överlåter upphovsrätten till tidningen Riksdag&Departement som har rätt att publicera materialet både i tryckt form och i en digital version. Tidningens artiklar kommer att finnas tillgängliga på Riksdag&Departements egen hemsida när den blir klar till hösten.

Arbetsgivaren får inte upplåta upphovsrätten till tredje part

De anställda lyckades få med en paragraf som säger att arbetsgivaren inte får överlåta upphovsrätten till tredje part utan skribentens samtycke. Det står också att materialet inte får utnyttjas på ett sätt som kränker medarbetarens anseende.

För den som jobbar på Från Riksdag&Departement råder lite speciella förhållanden. Eftersom arbetsgivaren är Riksdagens förvaltningskontor berörs de inte av MIA-avtalet eller ett kommande avtal med TU.

Arbetsgivaren var till en början tveksam till att bli den första statliga arbetsgivare att skriva ett upphovsrättsavtal. Deras linje är att alltid vänta tills andra statliga myndigheter slutit ett avtal: detta gäller på alla områden. Dessutom ansåg de, likväl som TU, att upphovsrätten för papperstidning även gällde en elektronisk publicering.

“Bra kompromiss”

– Eftersom arbetsgivaren inte ville ha ett lokalt kollektivavtal var ett individuellt avtal en bra kompromiss, säger Per-Anders Sjögren.

Förhandlingarna komplicerades ytterligare av att arbetsgivaren endast ville ha Statstjänstemannaförbundet som motpart, som en majoritet av de anställda på Riksdagen är anslutna till. Riksdag&Departement har en liten journalistklubb.

Men eftersom Statstjänstemannaförbundet kan kalla in vilken part som helst vid förhandlingar var det i realiteten journalistklubben med hjälp av Journalistförbundet som var motpart.

pj@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos