Gå direkt till textinnehållet

Rävspelet bakom R&Ds nedläggning

Beslutet att lägga ner Riksdag & Departement innebär att skattebetalarna satsar åtta miljoner kronor för att göra åtta journalister arbetslösa och försämra granskningen av riksdagen, visar Journalistens genomgång.

I slutet av september kom det oväntade beskedet från riksdagsstyrelsen att man avbryter försäljningsprocessen för tidningen Riksdag & Departement och inleder en process för att lägga ned tidningen.
I ett uttalande på riksdagens hemsida förklarar riksdagsstyrelsens ordförande tillika riksdagens talman Per Westerberg (M) motivet till nedläggningen:
”Den externa värdering som gjorts visar att värdet är ekonomiskt ringa jämfört med kostnaderna i samband med en försäljning.”

Journalisten har gått igenom Riksdagsförvaltningens utredning samt den konfidentiella värdering av tidningen som revisionsbyrån PWC gjorde i juni i år. Det är den värdering som Per Westerberg hänvisar till.
En kostnad som skulle kunna uppstå vid en försäljning är om några av journalisterna på R&D skulle välja att inte gå över till den nya ägaren utan fortsätta vara anställda i Riksdagsförvaltningen. Då skulle uppsägningar på Riksdagsförvaltningen kunna bli aktuella, med en kostnad i form av avgångsvederlag. Kostnaden skulle dock kunna bli noll kronor, och hur som helst inte större än kostnaden för avgångsvederlagen vid en nedläggning, som uppskattas till åtta miljoner kronor.

Övriga kostnader är minst lika stora vid en nedläggning som vid en försäljning.
En försäljning skulle däremot kunna bli en intäkt för Riksdagsförvaltningen eftersom värdet på tidningen uppskattas av PWC till cirka en miljon kronor.
PWC skriver i värderingen: ”Vår bedömning är att Tidningen under andra förutsättningar än de som gäller under Riksdagsförvaltningens ägande skulle ha goda möjligheter att vända den negativa trenden vad gäller antalet prenumeranter och samtidigt generera ett nollresultat eller ett svagt positivt resultat.”
Minst två personer har hört av sig till Riksdagsförvaltningen och visat intresse för att köpa tidningen. Den ene är R&Ds chefredaktör Mattias Croneborg, den andra är tidningen Dagens Samhälles chefredaktör Mats Edman.

Annons Annons

Det står alltså klart att nedläggning av tidningen är kostsammare för skattebetalarna än vad en försäljning är, att det har funnits minst två parter som visat intresse för att ta över verksamheten, samt att tidningen med en annan ägare skulle kunna göra vinst. Ändå valde riksdagsstyrelsen att avbryta försäljningsprocessen och föreslå en nedläggning av tidningen.
– Ett obegripligt beslut. Jag har inte fått någon annan motivering än det uttalande som talmannen gjort på riksdagens hemsida. Politikerna svarar inte ens på mina mejl, säger R&Ds chefredaktör Mattias Croneborg.

Så sent som i juni var de borgerliga styrelseledamöternas inställning att man ville få tidningen såld till en extern part, men i september var det bara MP och V som opponerade sig mot nedläggningsbeslutet.
Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg uppgav i juni att han ställde sig tveksam till en försäljning som medför att namnet Riksdag & Departement privatiseras. Men i det ögonblick tidningen läggs ned blir titeln oskyddad, och vilken privatperson som helst kan då starta en tidning med namnet ”Riksdag & Departement”. Utgivningsbeviset slutar gälla när tidningen upphör, enligt PRVs regler.
Journalisten har sökt samtliga ledamöter i riksdagsstyrelsen. Ingen har svarat.
För att tidningen ska kunna läggas ned fordras ett riksdagsbeslut, som väntas kunna tas i april, och nedläggningen skulle i sådant fall kunna ske vid halvårsskiftet 2014.

Fler avsnitt
Fler videos