Gå direkt till textinnehållet

Protester på SVT när kollega sparkades

En vikarierande redigerare på Sveriges Television har blivit portad sedan han redigerat en privat video på arbetet. Tilltaget har upprört kolleger på företaget.

En vikarierande redigerare på Sveriges Television har blivit portad sedan han redigerat en privat video på arbetet. Tilltaget har upprört kolleger på företaget.

Redigeraren har vikarierat på SVT sedan tre år tillbaka. Han hade endast två månaders vikariat kvar för att bli anställd enligt LAS, lagen om anställningsskydd.

För ungefär en vecka sedan kom redigeraren till arbetet för att redigera en bröllopsvideo till en vän i ett av redigeringsrummen. Redigeraren trodde att han inte behövde fråga om lov.

Några chefer upptäckte redigeraren tillsammans med vännen och i samråd med SVTs jurister beslutade de att riva redigerarens kontrakt på ett sommarvikariat, stryka honom från förturslistan, spärra hans passerkort och släcka ner hans mejladress. Företaget har meddelat att de inte kommer att anlita redigeraren i framtiden.

bryt

Enligt SVTs informationschef Helga Baagøe har redigeraren visat prov på synnerligen dåligt omdöme.

Företagets hårda åtgärder har upprör många kolleger på SVT, enligt Expressen. De anser att företaget har överreagerat och känner en oro över ett nytt förhållningssätt till de anställda. Kolleger misstänker att företaget har utnyttjat tillfället för att göra sig av med en vikarie som har förtur.

– Hade det rört sig om en tillsvidareanställd eller en person som inte funnits på LAS-listan hade företaget nöjt sig med en erinran eller i värsta fall en skriftlig varning, säger Tommy Eklund, SIF-klubbens ordförande på SVT, om företagets agerande mot SIF-medlemmen.

bryt

SIF anser att företagets straffåtgärder är orimliga eftersom SVT inte har lidit någon ekonomisk skada och redigeraren inte haft någon ekonomisk vinning av sitt handlande.

Klubben anser dessutom att redigeraren inte utsatt företaget för någon säkerhetsrisk. Däremot ifrågasätter de hur ledningen ser på säkerheten.

– Har de delat ut passerkort till redigeraren är han att betrakta som anställd, enligt vårt sätt att se det. Genom att riva vikariatet har ledningen brutit en anställning, utan att först varsla, säger Tommy Eklund.

Journalisten har sökt Eva Hamilton, chef för Nyheter och Fakta, för en kommentar.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos