Gå direkt till textinnehållet

Öppenhet avgörande för demokratin

“Ett öppet samhälle med en stark och ohotad offentlighetslagstiftning är av avgörande betydelse för demokratin och den politiska debatten.” Det uttalade Journalistförbundets kongress på tisdagen.

“Ett öppet samhälle med en stark och ohotad offentlighetslagstiftning är av avgörande betydelse för demokratin och den politiska debatten.”

Det uttalade Journalistförbundets kongress på tisdagen.

“Öppenheten är också väsentlig för att kunna avslöja maktmissbruk och orättvisor. Trots att Sverige idag har en lagfäst yttrandefrihet vågar många anställda inte öppet kritisera missförhållanden på sin arbetsplats.

Annons Annons

Journalistkongressen kräver därför att alla anställda omfattas av meddelarfrihet och att det ska införas förbud även för arbetsgivare inom den privata sektorn att forska efter källor.

De tankar som nu finns inom justitiedepartementet att utvidga meddelarfriheten till att omfatta även anställda i privata företag med anknytning till offentlig verksamhet är ett steg framåt men det räcker inte. Yttrandefriheten måste för demokratins skull gå före arbetsgivarnas krav på lojalitet”, ansåg kongressen.

Fler avsnitt
Fler videos