Gå direkt till textinnehållet

Minskat söktryck till JMG och Mittuniversitetet

Både på JMG och Mittuniversitetets journalistutbildningar sjunker söktrycket inför höstterminen 2010. Södertörns Journalistik och multimedia fick däremot fler sökande.   

296 personer har sökt till JMGs kandidatprogram i första hand hösten 2010, mot 383 förra hösten. Motsvarande siffror för Mittuniversitetets journalistprogram är 154 respektive 177 sökande.

Detta trots att antalet sökande till svenska universitet och högskolor höstterminen 2010 slog nytt rekord. Totalt 340 634 anmälningar har kommit in till Verket för högskoleservice.

Ulla Sätereie, studierektor för journalistutbildningen vid JMG i Göteborg, är inte oroad över att antalet sökande sjunker.

Annons Annons

– Det brukar gå lite upp och ner med åren, så det är inget stort skäl till oro.

Tror du att den dystra arbetsmarknaden avskräcker?

– Nej – det är väldigt sällan som arbetsmarknaden har skrikit efter nyutbildade journalister, vi har ändå alltid haft lätt att fylla våra platser. Vi vet också att 72 procent av våra studenter jobbar som journalister fem år efter examen, så de går inte precis ut till någon nattsvart arbetsmarknad, säger Ulla Sätereie.

Till Södertörns högskolas program Journalistik och multimedia ökade dock söktrycket till höstterminen 2010. Med 346 förstahandssökande var programmet mer eftertraktat än både JMGs och Mittuniversitetets journalistprogram.

Fler avsnitt
Fler videos