Gå direkt till textinnehållet

Lönegapet ökar åter

Löneklyftan mellan Stockholm och landsorten ökar. Det visar Tidningsutgivarnas och Journalistförbundets gemensamma statistik för 2000.En 30-årig reporter i Stockholm hade 4 956 kronor mer i månadslön än kollegan i landsorten. Året innan, 1999, var skillnaden mellan de båda 4 668 kronor.

Löneklyftan mellan Stockholm och landsorten ökar. Det visar Tidningsutgivarnas och Journalistförbundets gemensamma statistik för 2000.
En 30-årig reporter i Stockholm hade 4 956 kronor mer i månadslön än kollegan i landsorten. Året innan, 1999, var skillnaden mellan de båda 4 668 kronor.

– Arbetsmarknaden i Stockholm fungerar annorlunda än på landsorten, säger Ragnar Forsén, ombudsman på Journalistförbundet. Konkurrensen om arbetskraften är större och då blir det en annan löneutveckling.

Den stora skillnaden ligger inte i ingångslönerna utan det är löneutvecklingen, under tiden som anställd, som blir en annan.

Annons Annons

Men det är inte så att alla journalister i Stockholm får snabb löneutveckling. Det finns även i storstan en skillnad mellan dem som lyckas ta sig in på den attraktiva arbetsmarknaden och dem som hamnar utanför.

“Någon måste alltid tjäna minst”

Lönestatistiken bygger på septemberlönerna förra året och omfattar 6 100 medarbetare. 1 668 av dem var anställda på tidningar i Stockholm.

Ragnar Forsén påpekar att statistikuppgifterna ska användas som ett facit för hur det ser ut efter löneförhandlingarna.

– Statistiken är bra för att man kan se hur man ligger till. Men alla kan inte få den löneutveckling som statistiken visar. Det är alltid så att någon måste tjäna mest och någon måste tjäna minst.

“Viktigt att veta hur löneökningarna fastställts”

När man har ett system med individuell lönesättning är det viktigt att klubbarna funderar över hur man ska åstadkomma en positiv löneutveckling för sina medlemmar, tycker Ragnar Forsén.

– Om man definierar vad som ska motivera en positiv löneutveckling lokalt på arbetsplatsen, blir systemet bättre, och desto mer kommer det att respekteras av de anställda. Det värsta som finns är om medlemmarna inte får veta på vilket sätt löneökningarna fastställs.

qr@sjf.se

 

@html:1

Ladda ner alla lönetabellerna!

Under rubriken “Ladda ner” i spalten till höger hittar du TUs lönestatistik. Dokumentet är en PDF-fil. För att kunna läsa filen behöver du programmet Acrobat Reader. Om du inte har det kan du ladda ner det gratis på http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep.html

Fler avsnitt
Fler videos